Souhrn dopravních omezení

01.11.2013 00:00

Dopravní omezení, uzavírky

Svodka – k 01.11.2013

 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

 

 • Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

 • Od 12.8.2013 do 5.12.2013 bude úplně uzavřen vnitroblokulice Závodu míru č.p. 682 až 689, 760. Bude zde prováděna rekonstrukce inženýrských sítí, komunikace a parkovacích ploch. Délka uzavírky cca 250 m.

 • Od 23.8.2013 do 20.12.2013 je úplně uzavřen z důvodu rekonstrukce úsek komunikace Vítězná, od č.p.72 po křižovatku s ulicemi Prašná a Stará Kysibelská a celá místní komunikace Prašná.

 • Od 29.8.2013 do 9.11.2013 bude úplně uzavřena část ulice Majakovského (od stykové křižovatky s ul. Sokolovská ke stykové křižovatce s ul. Buchenwaldská) v k. ú. Rybáře. Bude zde prováděna rekonstrukce vozovky a chodníku.

 • Od 7.10.2013 do 20.12.2013 budou prováděny stavební práce (v délce cca 350 m od Lázní I. – za most ke Galerii) v ulici Mariánskolázeňská, Slovenská, pracovní úseky do 50 m. Bude zde v I.etapě prováděna přeložka plynovodu a ve II. etapě bude umístěn rozvod termominerální vody. Provoz bude řízen světelnou signalizací.

 • Od 10.10.2013 do 20.12.2013 bude uzavřena část ulice Karlovarská (v délce cca 50 m). Bude zde prováděna rekonstrukce vozovky a přilehlého parku.

 • V době od 1.11.2013 do 3.11.2013 do 11:00 hodin je povolena úplná uzavírka ul. T.G.Masaryka a Varšavské (od schodů u budovy PVT na Varšavské ulici po začátek pěší zóny na ulici T.G.Masaryka) z důvodu pořádání akce „KARLOVARSKÝ KNEDLÍK FEST“. Objížďka se nenařizuje, provoz bude regulován přechodným dopravním značením.

 

 

Silnice II. a III. třídy

 

 • V termínu od 23.7.2013 do 30.11.2013 bude částečně uzavřena silnice III/21012, u obce Vysoká Pec, Rudné, z důvodu výstavby kanalizace.

 • V termínu do 30.11.2013 bude částečně uzavřena silnice II/220, na trase Karlovy Vary - Kyselka, z důvodu sanace svahu a rekonstrukce opěrné zdi.

 • V termínu od 9.11.2013 6:00 hodin do 15.11.2013 18:00 hodin bude úplně uzavřena silnice III/22222, na trase Karlovy Vary – Ostrov, v úseku železničního přejezdu P81 v úseku Sadov - Hájek, z důvodu opravy železničního přejezdu.

 • V termínu 9.11.2013 od 4:00 hodin do 17:00 hodin bude úplně uzavřena silnice II/209, v Nové Roli, v úseku hráze Novorolského rybníka, z důvodu výlovu rybníka, za účelem opravy hráze.

 

Helena Kyselá
Tisková mluvčí
(MC)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·