Souhrn aktuálních uzavírek a dopravních omezení

07.07.2017 20:50

 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko).

Od 1.10.2014 do doby dokončení kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Od 3.8.2016 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena  část stezky pro pěší – schodiště o délce cca 40 m; mezi ulicemi Petřín – Kolmá. Důvodem uzavírky je zajištění havarijního stavu.

Od 1.5.2017 do 31.8.2017 bude úplně uzavřena část místní komunikace ulice Kollárova p.p.č. 98, úsek mezi nám. K. Sabiny až ke křižovatce ulic Kollárova a Čechova. Uzavřen bude úsek o délce cca 200 m; bude zde prováděna rekonstrukce horkovodu. Pohyb chodců je zajištěn zřízením náhradního chodníku mezi plotem a stromy v předmětné lokalitě a bude využíván po celou dobu prováděných prací. Objížďka není nařízena, průjezd možný po přilehlých místních komunikacích.

Od 23.6.2017 do 30.9.2017 bude uzavřena lávka pro pěší nad ulicí Sedlecká -„Lávka na Růžovém vrchu“. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

Dne 8.7.2017 od cca 16:45 hod. v rozsahu cca 30 minut bude postupně úplně uzavřen provoz  na úsecích místních komunikacích: křižovatka T. G. Masaryka – Zahradní – nábřeží Osvobození; křižovatka Zámecký vrch – Pod Jelením skokem a křižovatka Slovenská – U Imperiálu. Důvodem je ukončovací ceremoniál při MFF Karlovy Vary 2017.

Dne 11.7.2017 od 00:05 do 04:00 hod. bude úplně uzavřen provoz na úseku místní komunikace I. P. Pavlova – za tunelem u parčíku za hotelem Thermal v Kalových Varech z důvodu odvozu kontejnerů TOUAX pro potřeby MFF Karlovy Vary 2017.

Od 5.8.2017 od 10:00 do 12:00 hod. bude částečně uzavřen provoz na  místní komunikaci v Karlových Varech, ulice Třeboňská, na trase od výjezdu z volnočasového areálu Rolava, po ulici Třeboňská k odbočce na cyklostezku směr Stará Role, z důvodu pořádání sportovní akce „Triatlonový závod KIWI – XTERA 2017“.  Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Dne 12.8.2017 od 10:00 do 20:00 hod. bude úplně uzavřena část místních komunikací ulic T. G. Masaryka a Dr. Davida Bechera z důvodu pořádání zábavní akce „Slide Czech – vodní klouzačky“. Kvůli zajištění bezpečnosti bude uzavřen úsek ul. T.G. Masaryka od hlavní pošty ke křižovatce s ul. Dr. Davida Bechera a dále ulice Dr. Davida Bechera ke křižovatce ulic Dr. Davida Bechera, Moskevská, Krále Jiřího.

 

SILNICE II. a III. třídy

Od 8.3.2017 do 31.7.2017 bude částečně uzavřena silnice III/2082 staničení km 1.739 - 1.922, 1.975 - 2.028 v obci Stanovice – Dražov, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 1.5.2017 do 31.10.2017 bude částečně uzavřena silnice III/22132 staničení km 0.580 - 0.950, v úsecích po cca 15 až 54 m, z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 1.7.2017 do 30.9.2017 bude částečně uzavřena silnice III/2206 staničení km 8.660 a silnice III/22129 staničení km 6.300 v obci Otovice z důvodu provádění stavebních prací. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 15.6.2017 do 31.9.2017 bude úplně uzavřena komunikace v obci Stružná, z důvodu provádění stavebních prací. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po pozemních komunikacích od st.p.č. 1/1 směrem do Žalmanova po p.p.č. 795 v k.ú. Stružná a 1005 v k.ú. Žalmanov a po částech pozemků p.č. 421/1 a 463 v k.ú. Stružná (zde má objízdná trasa charakter travnaté nezpevněné cesty, po dobu uzavírky mostu bude část uvedeného úseku objízdné trasy dočasně upravena položením panelů o délce cca 100 m v trase cesty) dále po pozemní komunikaci na p.p.č. 1008/1 a 990/1 v k.ú. Žalmanov. Křižovatkou pak po silnici III/00625 směr Stružná ke křižovatce staničení km 1,243 s odbočením na silnici III/00627 směr Činov a zpět.

Od 25.6.2017 do 7.7.2017 budou částečně uzavřeny silnice II/205 km staničení 35,086 a II/193 km staničení 0,000, z důvodu provádění stavebních prací na modernizaci křižovatky v obci Žlutice. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 19.5.2017 na dobu jednoho roku bude úplně uzavřena silnice III/1947 na trase Štoutov - Mokrá v délce cca 990 m, z důvodu provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu 10 minut. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen.

Od 12.6.2017 do 31.10.2017 bude úplně uzavřen provoz na  silnici III/2206, km staničení 1,380 – 1,980, v délce cca 600 m v obci Děpoltovice z důvodu provádění stavebních prací. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III. třídy a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic III/2192 a III/2206 v obci Děpoltovice ke křižovatce silnic III/2206 a III/2204 dále po silnici III/2204 ke křižovatce se silnicí II/220 směr Fojtov a zpět.

Od 12.6.2017 do 31.10.2017 bude úplně uzavřen provoz na  silnici III/2206, km staničení 0,000 – 1,344, v délce cca 1344 m v obci Nejdek z důvodu provádění stavebních prací. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III. třídy a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic III/2192 a III/2206 v obci Děpoltovice ke křižovatce silnic III/2206 a III/2204 dále po silnici III/2204 ke křižovatce se silnicí II/220 směr Fojtov a zpět.

Od 15.7.2017 od 08:00 do 23:00 hod.  bude úplně uzavřen provoz na silnici III/19824 v Bečově na trase: konec ulice Tepelská a začátek ulice Nádražní v celkové délce cca 50 m z důvodu pořádání akce  „XIV. Bečovské slavnosti“. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po místních komunikacích a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnice III/19824 ulice Tepelská a místní komunikace p.p.č. 3131/1, na ulici Školní, dále na ulici Nádražní a zpět.

Od 3.7.2017 do 15.9.2017 bude částečně uzavřen provoz na  silnici II/226 staničení km 27.289 - 29.070  a silnice III/2269 a silnice II/205 z důvodu provádění stavebních prací na rekonstrukci křižovatky Záhořice. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

Od 3.7.2017 do 23.7.2017 bude úplně uzavřen provoz na  silnici II/205 (pravé rameno směr Chýše) z důvodu provádění stavebních prací na rekonstrukci křižovatky Záhořice. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích II. a III. třídy a stanovuje se její trasa: od křižovatky silnic 205 a 226 směr na obec Chyše ke křižovatce silnic 226 a 20515 směr na obec Močidlec a zpět.

 

Od 3.7.2017 do 31.7.2017 bude částečně uzavřen provoz na silnici II/222 staničení km 10.503 - 10.804 a silnici III/2224 staničení km 2.983, v délce cca 301 m, z důvodu provádění stavebních prací na stavbě „Mírová - dostavba kanalizace“.  Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

 

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·