Součinnost integrovaného záchranného systému je potřebná

08.08.2014 20:53

Při výkonu služby karlovarských strážníků je skoro na denním pořádku součinnost se základními složkami Integrovaného záchranného systému. Strážníci se dostávají do situací, ve kterých si se svými oprávněními a možnostmi nevystačí a je zapotřebí přivolání Policie ČR, rychlé záchranné služby nebo hasičského záchranného sboru. Ale i složky IZS si při některých záchranných a likvidačních pracích vyžadují pomoc strážníků. Pro přiblížení uveďme dvě situace z letošního léta. Koncem července byla hlídka městské policie na ulici T. G. Masaryka oslovena kolemjdoucími, kteří strážníky upozornili na muže, který se pohyboval v davu lidí s automatickou zbraní v ruce. Nedaleko od místa oznámení si strážníci všimli tří osob, které seděli na schodě u vchodu do domu. Mezi nimi byl položen předmět připomínající vzhledem automatickou zbraň typu MP 40 Schmeisser. Jeden z mužů hlídce sdělil, že předmět koupil na burze jako znehodnocenou zbraň, což ovšem nebyl schopen doložit žádným dokumentem. Muž nebyl schopen prokázat ani svoji totožnost. Strážníkům sice předložil dva občanské průkazy, ale oba neplatné. Na místo byla tedy přivolána hlídka Policie ČR, která bližším ohledáním zbraně zjistila, že se jedná o zbraň s kovovým tělem bez výrobního čísla, průchodnou hlavní a pohyblivým závěrem. Zbraň i vlastníka zbraně si převzala policie k provedení dalších úkonů.

V dalším případě si součinnost s městkou policií vyžádali hasiči Hasičského záchranného sboru Karlovy Vary v ulici Závodní, kde došlo vlivem silného větru k narušení stromu. Hrozilo nebezpečí pádu jednotlivých větví na pozemní komunikaci a blízkou restauraci. Strážníci proto komunikaci uzavřeli, a aby nevznikali dopravní komplikace, usměrňovali provoz na určené objízdné trase. Po odklizení větví z komunikace a odjezdu techniky HZS byla ulice opět zprůjezdněna.

Lze tedy závěrem vyvodit, že součinnost základních a ostatních složek IZS je potřebná k zajištění absolutní bezpečnosti občanů.

Zdroj: TZ MP Karlovy Vary

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·