Sídliště Staré Role se proměňují

05.04.2014 16:32

Sídlištní zástavba Staré Role je územím jednoho z Integrovaných plánů rozvoje města. Její obnovu spolufinancuje Integrovaný operační program.

Sídliště Staré Role procházejí v posledních letech výraznou proměnou. Integrovaný plán rozvoje města umožnil majitelům bytových domů získat až 40% dotaci na rekonstrukce. Zároveň prochází obnovou i rozsáhlá veřejná prostranství mezi domy. Cílem je nabídnout obyvatelům sídlišť kvalitnější podmínky pro život.

 

V roce 2012 byl dokončen Park v ulici Dvořákova, ve kterém vzniklo nové dětské hřiště, fitness hřiště, nová cestní síť, nová parkovací místa, byla upravena a dosazena zeleň a přibyl i drobný městský mobiliář, jako lavičky, koše a podobně.

V loňském roce prošel rekonstrukcí Vnitroblok Truhlářská, kde vznikla především nová parkovací místa a cesty k přilehlým domům.

Nyní se dokončují další dvě důležitá prostranství, Vnitroblok Závodu Míru a Park v ulici Karlovarská. V Závodu míru byla zřízena nová parkovací místa, vybudovány důležité spojovací cesty, které byly do té doby jen vyšlapané, byly vysazeny nové stromy a keře a upraveny rozsáhlé plochy zeleně.

Park v ulici Karlovarská roste na místě dříve nevyužívané zelené plochy. Od hluku přilehlé silnice jej oddělí vysazená zeleň a zemní náspy, na kterých je možné při sněhu třeba i sáňkovat. V parku samotném vzniká několik atrakcí pro děti, včetně pirátského korábu a provazové pyramidy, budou zde také fitness prvky i posezení. Park bude dokončen ještě v dubnu.

 

Další série podobných projektů se připravuje k realizaci, některé letos, ty poslední do poloviny příštího roku.

Spojení ulic Hlávkova a Smetanova vyřeší nejen křížení obou ulic, ale také zklidní dopravní režim a nabídne nová parkovací stání.

Chodníky Závodu Míru je projekt, který počítá s obnovou těch nejhorších úseků podél páteřní ulice Staré Role. 6 vytipovaných úseků má celkovou délku 880 m.

Prostor ulic Fibichova a Janáčkova zahrnuje poměrně rozsáhlé území, ve kterém opět bude řešena především zeleň, parkování, komunikace, chodníky, cestní síť a městský mobiliář, součástí je také obnova hřiště vedle mateřské školy.

Vnitroblok ulice Okružní bude po diskusi s obyvateli lokality upraven jen mírně, přibude možnost posezení, komunikace dostanou nový povrch a bude vyřešeno místo pro kontejnery.

Okolí Lidového domu naopak patří k těm rozsáhlejším projektům. Týká se území mezi obchodním domem Centrum, Lidovým domem, domy ve Dvořákově ulici a prostoru kolem pošty. Kromě parkových úprav, komunikací, chodníků a cest například také zmizí garáže pod OD Centrum.

Chodníky Stará Role je projekt dodatečný, který město připravuje pro případ, že budou uvolněny peněžní rezervy z kurzových rozdílů. Jeho předmětem je oprava poškozených chodníků v celém zájmovém území Integrovaného plánu rozvoje města ve Staré Roli, tedy v území vymezeném ulicemi Závodu Míru, Počernická, Frimlova, Okružní a Svobodova. Chodníky by měly projít opravou do poloviny příštího roku.

Projekt Stav Náklady Dotace Dokončení

Park Dvořákova dokončen  9,8 mil. Kč  8,3 mil. Kč 2012 

Vnitroblok Truhlářská dokončen  1,3 mil. Kč  1,1 mil. Kč 2013

Vnitroblok Závodu Míru před dokončením 10,4 mil. Kč  8,9 mil. Kč 4/2013 

Park Karlovarská před dokončením  6,5 mil. Kč  5,6 mil. Kč 4/2014 

Hlávkova / Smetanova stavební povolení 10,5 mil. Kč  8,7 mil. Kč 2014 

Chodníky Závodu Míru stavební povolení  3,6 mil. Kč  3,1 mil. Kč 2014 

Janáčkova / Fibichova územní rozhodnutí  9,6 mil. Kč  8,1 mil. Kč 2014 

Vnitroblok Okružní územní rozhodnutí  5,3 mil. Kč  4,5 mil. Kč 2014 

Okolí Lidového domu územní rozhodnutí 20,8 mil. Kč 17,7 mil. Kč 2015 

Chodníky Stará Role geodetické zaměření 13,7 mil. Kč 11,6 mil. Kč 2015 

 
Jan Kopál 
Tiskový mluvčí
(MC)

Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·