Sezóna svozu bioodpadu v Karlových Varech začíná

27.03.2015 20:51

 

Obyvatelé Karlových Varů mohou i v letošním roce třídit bioodpad. Speciální nádoby budou rozmísťovány od 30. března, první svoz proběhne 6. dubna.

Občané Karlových Varů mohou biologicky rozložitelné složky odpadu vhazovat do speciálních hnědých kontejnerů. Nádoby budou na území města rozmístěny na stanoviště, na kterých byly speciální odvětrané nádoby umístěné i v minulém roce. V případě, že by obyvatelé v okolí svého bydliště biokontejner postrádali, mohou si o jeho přistavení požádat Odbor technický Magistrátu města Karlovy Vary (u paní Szmitkové, tel. 353 118 213, email: h.szmitkova@mmkv.cz).

Vzhledem k velkému zájmu občanů o biokontejnery bude na každé stanoviště umístěna pouze 1 nádoba o objemu 120 litrů.

 

Svoz bioodpadu je zdarma, probíhat bude jednou týdně dle stanoveného harmonogramu:

Pondělí – Doubí, Stará Role + Zlatý kopeček

Úterý – Bohatice, Dvory, Rybáře

Středa – Drahovice, Hůrky, Olšová Vrata, obchodně-správní centrum, Tuhnice

Čtvrtek – Počerny, Sedlec, Rosnice, Tašovice

 

 

Bioodpad mohou obyvatelé Karlových Varů třídit od roku 2012. Množství vytříděného odpadu odpadu se každý rok zvyšuje. V roce 2012 bylo vytříděno 113 tun této komodity, v loňském roce to bylo již 722 tun bioodpadu.

 

 

 

 

Do bioodpadu patří:

tráva a plevel, listí (bez smetků z ulice), dřevní štěpka z větví stromů a keřů, spadané ovoce, kuchyňský odpad z ovoce a zeleniny (slupky apod.), sedliny kávy a čaje ( i s papírovým filtrem ), čajové sáčky, skořápky od vajec, neznečištěná zemina (bez květináčů), pokojové rostliny, květináče z lepenky a rašeliny

 

Do bioodpadu nepatří:

zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, maso, kosti, kůže, uhelný popel, uliční smetky, kameny, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, komolit, znečištěné piliny, pytlíky z vysavače, oharky, všechny další biologicky nerozložitelné odpady

 

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·