Setkání se starosty okresů Domažlice a Klatovy

17.04.2012 18:05

Staňkov- 17. 4. 2012 – Setkání starostů s představiteli Plzeňského kraje se v Lidovém domě ve Staňkově zúčastnila téměř stovka starostů a starostek z okresů Domažlice a Klatovy.

Tradičního setkání se starosty se zúčastnili také poslanci, zástupci HZS PK, zastupitelé Plzeňského kraje, vedoucí odborů krajského úřadu, ale i zástupci hospodářských komor a další.

 

Hejtman Milan Chovanec informoval starosty o dotacích Plzeňského kraje, které mohou pomoci jejich obcím a o chystaném rozpočtovém určení daní.

„Příští politická reprezentace a Asociace krajů musí udělat vše proto, aby obce dostaly víc peněz na místní komunikace a silnice druhé a třetí třídy. Jenom pro příklad- stát dává svým organizacím jako je ŘSD na jeden rok 700 tisíc korun zhruba na 1 kilometr silnic prví třídy a dálnic, kdežto kraj má na 1 kilometr svých silnic zhruba 50 tisíc. Je tedy zřejmé, že hlavní problém jsou finance,“ řekl při setkání starostů hejtman Milan Chovanec, podle nějž pomůže stabilizace rozvoje dopravní sítě.

První náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Bauer seznámil přítomné s plánovanými investicemi v oblasti dopravy na Domažlicku a Klatovsku.

„Letos budeme v kraji zahajovat stavby silnic v celkové  hodnotě přes dvě miliardy korun. Na Klatovsku například dojde k dokončení přeložky Klatovy, Pod Borem- Tajanov s dokončením v září, v srpnu začne stavba průtahu Chudenín za 33 milionů korun, dále bude zahájena oprava silnice II/188 Defurovy Lažany za 17 milionů korun. Mezi rekonstrukce jsou zařazeny i některé mosty například most v Čepicích, chystá se oprava komunikací III/17127 a III/17125 v obci Žihobce a na Domažlicku jsou to pak například opravy silnice Horšovský Týn-Srby-1.etapa, budeme pokračovat ve výstavbě obchvatu Hájku na silnici II/184, dostaví se také silnice II/189 Klenčí pod Čerchovem – Lísková, kde se dokončuje průtah Lísková a dojde také k zahájení akce II/196 průtah Meclov, “ zmínil výčet staveb Jaroslav Bauer.

 

Po představení svých jednotlivých gescí se členové Rady Plzeňského kraje věnovali starostům individuálně v neformální části setkání při diskuzi.  

 

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/Rada.jpg


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·