Se sýci spadl strom

11.05.2012 08:48

Na nedostatek práce si v těchto dnech rozhodně nemohou stěžovat rokycanští ochránci přírody. Věnují se nejen ekologické výchově veřejnosti, přípravou táborového soustředění, ale i odchovem nejrůznějších druhů živočichů, kteří se dostanou do jimi provozovaného záchranného centra. Kromě rorýsů, zajíčků či kosů se zde občas vyskytnou i opravdové skvosty naší přírody.

V nedávné době k nim patřili i mladí sýci rousní. S těmi se zřítil strom, ve kterém pobývali. Stalo se tak bohužel těsně před jejich vylítnutím. Naštěstí se dostali do rokycanské záchranné stanice živočichů, kde jim byla poskytnuta nejen kvalitní péče, ale okamžitě se započalo s jejich případným umístěním k náhradním rodičům, neboť návrat zpět na hnízdní lokalitu nebyl možný. Díky spolupráci s kolegy z plzeňské záchranné stanice se snad vše podaří a sýci se vrátí do plnohodnotného života v přírodě. To je také, kromě ekologické výchovy, i hlavním posláním rokycanské záchranné stanice, která poskytuje své služby na území Berounska, Hořovicka a Rokycanska.

Sýc rousný je svrchu hnědý s bílým skvrněním a světlým pruhem při kořeni křídla, jehož rozpětí se pohybuje v rozmezí 50 až 62 centimetrů. Spodina těla je bělavá, hnědě pruhovaná. Závoj je světlý, černě ohraničený, duhovka jasně žlutá, zobák žlutý a peří na nohou bílé. Obě pohlaví jsou zbarvena podobně, mladí ptáci jsou převážně čokoládově hnědí. Hmotnost samců se pohybuje mezi 95 až 110 g, samic mezi 120 až 210 g. U nás hnízdí zejména v horských oblastech, proniká však i do nižších poloh, přičemž žije hlavně v rozlehlých starých jehličnatých lesích. Místy však osidluje i čistě listnaté porosty. Loví především drobné hlodavce, zvláště myšice, menší ptáky a příležitostně i hmyz. Hnízdí 1x, výjimečně i 2x ročně v dutinách stromů vytesaných datlem nebo žlunou, případně i ve vyvěšených budkách. Podestýlkou bývá jen vrstva ze zbytků kořisti a vývržků. Snůška čítá 4 až 7 čistě bílých vajec o velikosti 32,5 x 26,5 mm. Inkubační doba trvá 26 až 27 dnů. Na vejcích sedí pouze samice, které samec přináší do hnízda potravu. Většinou sám obstarává potravu i pro mláďata, kterou u vchodu nebo v dutině předává samici. Mláďata hnízdo opouští obvykle po 30-35 dnech, což je i přibližné stáří našich sýců.

Zaujala Vás činnost rokycanských ochránců přírody ? Pak mám můžete pomoci.

Odešlete dárcovskou sms zprávu ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY na telefonní číslo 87777 / cena DMS je 30,- Kč, příjemce Vaší pomoci obdrží 27,- Kč / nebo zašlete finanční dar na číslo účtu 33553322/0800, variabilní symbol 29/01. Jedná se o podporu veřejné sbírky „Zvíře v nouzi„ vyhlášené Českým svazem ochránců přírody. Úkolem sbírky je zajištění dostatečného množství finančních prostředků na činnost záchranných stanic působících v České republice. Stanice jsou sdruženy v projektu „Národní síť stanic pro handicapované živočichy„ , který nemá ve světě obdoby. Bez pomoci veřejnosti by bylo těžké v  činnosti stanic pokračovat, neboť státní dotace pokrývají jen část nákladů. Proto se obracíme i touto formou na Vás. Můžete-li nás podpořit, budeme Vám nesmírně vděčni. Bližší informace o sbírce najdete na www.zvirevnouzi.cz

V případě nálezu zraněného volně žijícího živočicha na území Berounska, Hořovicka a Rokycanska volejte naši záchrannou stanici. Kontaktní číslo je 603239922. Kontakty na ostatní stanice najdete na www.zachranazvirat.cz

 

 

Pavel MOULIS

předseda ZO ČSOP Rokycany

 

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/syci_rousni.jpg

                                                                                         Sýci rousní

 

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/Pavel_Moulis_se_sycem_rousnym.jpg

                         Pavel Moulis se sýcem rousným

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·