Se starosty měst a obcí Ostrovska jednali krajští radní

06.06.2017 19:39

 

Do zastupitelských lavic ostrovského městského úřadu zasedli koncem minulého týdne starostové měst a obcí ze správního obvodu Ostrova, kteří přijeli na společné jednání se členy Rady kraje. Diskutovali mimo jiné o penězích na zahlazování následků těžby uranu nebo o možnostech zlepšit přeshraniční spolupráci záchranářů.

Hejtmanka Jana Vildumetzová informovala starosty o jednání s vládou ohledně strukturálně postižených regionů, mezi které patří vedle Ústeckého a Moravskoslezského i Karlovarský kraj. Každý region má vlastní akční plán, na jeho základě by měl vzniknout soubor opatření a dotační programy financované státem, aby se tyto oblasti postupně rozvíjely v oblasti dopravy, školství, zdravotnictví, ale i vědy a výzkumu. „Pro náš lázeňský kraj je například velmi klíčový rozvoj výzkumu v oblasti balneologie, proto jsem připomněla, že trváme na tom, aby toto opatření bylo součástí akčního plánu,“ uvedla hejtmanka. Starosta Jáchymova Bronislav Grulich zdůraznil, že stát vždy spíše myslel na území zasažená těžbou hnědého uhlí, ale Jáchymovsko se dodnes potýká s následky těžby uranu. Hejtmanka přislíbila, že zjistí, zda se i tento zásadní problém stal součástí akčního plánu, aby bylo možné Jáchymovsku pomoci.

Podle starosty obce Potůčky  někdy dochází k nedodržování dojezdových časů zdravotnických záchranářů, a to zejména v zimním období. Vlastimil Ondra si posteskl, že i přes uzavření společné dohody se Saskem o přeshraničních zásazích komplikují rychlost akce administrativní procesy. Krajský radní pro oblast zdravotnictví ujistil starostu, že prověří možnost zkvalitnění spolupráce. Připomněl také, že kraj uděluje dotaci praktickým lékařům, kteří potřebují absolvovat specializační vzdělávání a dotuje zároveň i zdravotnická zařízení, která vzdělávání poskytují. „Víte, že věk praktických lékařů v celém kraji je vysoký, proto bych vás rád vyzval, abyste na to mysleli včas a budoucí mladé lékaře ve vašich městech a obcích informovali o možnosti příspěvek získat. Jinak by jednoho dne váš obvod mohl zůstat takzvaně nepokrytý, a kdyby taková situace trvala déle, už těžko by k vám na obvod někdo zamířil,“ dodal Jan Bureš.

Starosta Stráže nad Ohří Miloslav Záleský zase upozornil na přetrvávající problém s velmi frekventovanou silnicí I/13, která přímo prochází obcí. Podle stanoviska policie nelze podél komunikace vybudovat ani chodník pro bezpečnější pohyb obyvatel. Náměstek hejtmanky pro oblast dopravy Martin Hurajčík bude o věci jednat se zástupci dopravního inspektorátu. Starostové ocenili příspěvek kraje na pořízení dopravních automobilů pro hasiče a zvlášť vyzdvihli možnost, kdy kraj výběrové řízení především pro menší obce sám administruje. Využívají také prostředky z Programu obnovy venkova a velmi kladný ohlas měl rovněž návrh Jany Vildumetzové připravit krajský dotační program na opravy místních komunikací.

Ostrovské vedení města potěšila informace hejtmanky, že během Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech se bude některý z festivalových filmů promítat i přímo v Ostrově a dalších městech regionu. V této souvislosti starosta Josef Železný požádal zástupce kraje o podporu chystanému tradičnímu festivalu Oty Hofmana. Nastínil také plánovanou spolupráci města s německým Oberwiesenthalem včetně pravidelné autobusové linky, která by mohla přispět k rozvoji cestovního ruchu. Spolu s krajským radním Josefem Janů se pokusí najít cestu, zda by bylo možné přispět na provoz linky v rámci programu přeshraniční spolupráce ČR – Sasko.

 

 

Zdroj: TZ kraje Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·