Sdružení měst a obcí usiluje o získání majetku, který je v současné době ve správě SŽDC

02.10.2012 16:43

Celkem 28 měst a obcí Plzeňského kraje má zájem využít nepotřebný majetek Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Průzkum provedla Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje ve spolupráci s Plzeňským krajem a Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje (SMO PK). Jeho předběžné výsledky agentura představila dnes zástupcům Správy železniční dopravní cesty při setkání na plzeňské radnici, na němž se za přítomnosti představitelů kraje, plzeňské městské správy a Sdružení měst a obcí jednalo také o možných podmínkách a postupu budoucího převodu takzvaného zbytného majetku.

 

„Zájem o využití nepotřebného majetku má například Plzeň, Klatovy, Domažlice, Rokycany nebo Nýřany. Celkově se jedná o více než 320 pozemků, o nichž chtějí obce s drážními organizacemi jednat,“ uvádí Filip Uhlík z Regionální rozvojové agentury PK. „Nejčastější požadavky byly směřovány na pozemky, na kterých je nebo se má nacházet zeleň a infrastruktura pro dopravní obsluhu, zejména pro místní a přístupové komunikace a parkovací místa,“ dodává Uhlík.

 

Technické provedení průzkumu bylo založeno na využití geografického informačního systému (GIS) a bylo při něm využito nově zpracované digitální katastrální mapy Plzeňského kraje. „To umožnilo zástupcům obcí jednoduchou orientaci a zároveň dostatečný podklad pro projevení zájmu o převzetí vybraného majetku,“ upřesňuje Filip Uhlík.

 

V řadě případů jde o pozemky nebo objekty, jejichž využití či vzhled je právě předmětem veřejného zájmu a mnoho z nich již dnes obce udržují. Investovat do nich ale nemohou, neboť nejsou v jejich vlastnictví. „Naším cílem je, aby byl nepotřebný majetek Správy železniční dopravní cesty, který dříve využívaly železnice a představuje spíše finanční zátěž státu, vhodným způsobem využit pro veřejný cíl,“ vysvětluje primátor Martin Baxa, který se za Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje této problematice dlouhodobě věnuje.

 

Do konce měsíce října by SŽDC měla ze strany Svazu města a obcí PK obdržet konečný soupis pozemků, kterých se převod týká. „Následně vyhodnotíme, kterou část tohoto majetku v naší správě považujeme za zbytnou a kterou nikoliv. Sdružení měst a obcí poskytneme zpětnou vazbu nejpozději do konce listopadu,“ naznačuje generální ředitel SŽDC Jiří Kolář další kroky, na kterých se obě strany dohodly při dnešním jednání. V další fázi se jednotlivé obce vyjádří k tomu, za jakých podmínek mají o dané pozemky zájem.

 

„Dnešní jednání je výsledkem diskuzí, které se vedou již delší dobu. Ze strany obcí v našem regionu existuje obrovská poptávka po využití nepotřebného majetku ve správě SŽDC a Českých drah,“ potvrzuje hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec. Tento druh pozemků se nachází v katastru celkem 176 obcí kraje.

 

„Ze strany obcí mohu potvrdit, že v případě bezúplatného převodu majetku na obce jsme ochotni garantovat využití k veřejně prospěšným účelům. Tato varianta převodu majetku na obce je pro nás prioritou,“ říká předseda SMO PK Jaroslav Perlík.

 

O legislativní změně, která by umožnila bezúplatný převod majetku, může rozhodnout pouze vláda.  
Ve hře jsou i další varianty, jako je například dlouhodobý pronájem či výkup pozemků za cenou určenou znaleckým posudkem. O konkrétní podobě zmíněných transakcí se bude v budoucnu ještě jednat. V každém případě musí ale jít o systémové řešení.

 

 

Helena Prokopová

Tiskové oddělení
Kancelář primátora
Magistrát města Plzně

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·