Sdružení lázeňských míst ČR udělilo cenu Osobnost českého lázeňství 2012

02.11.2012 15:45

Karlovy Vary mají letos tu čest hostit 15. konferenci Sdružení lázeňských míst České republiky. Během včerejšího večera Sdružení udělilo cenu Osobnost českého lázeňství 2012. Jejím držitelem se stal primátor Karlových Varů Petr Kulhánek, mimo jiné „za zpracování, projednání a prosazení schválení prvního statutu lázeňského místa v České republice od roku 1990.“ Jak uvedl na včerejší tiskové konferenci předseda Sdružení Jiří Houdek, Karlovy Vary jsou pro ostatní lázeňská místa určitým průkopníkem, ukazují cestu, jak mohou statutem účinně chránit své prostředí a režim.

 

Zákon č. 164/2001 Sb. (lázeňský zákon) v § 28 říká, že lázeňské místo a jeho statut stanoví vláda nařízením. Statut upravuje způsob ochrany lázeňského místa, zejména vymezuje vnitřní a vnější území lázeňského místa, v zájmu ochrany léčebného režimu a lázeňského prostředí definuje omezení související s výstavbou a rozvojem lázeňského místa, činnosti, které se v něm omezují nebo zakazují, nebo zařízení, které se v něm nesmí zřizovat.

 

Žádné z lázeňských míst ČR nemělo až do letošního podzimu moderní statut – většina statutů pocházela z 50. – 80. let minulého století, byly tedy založeny na dřívějších, dnes již neplatných zákonech a logicky také reflektovaly tehdejší společenské zřízení, například včetně předpokladu veřejného vlastnictví lázeňských zařízení,ubytovacích kapacit, apod. Po roce 1989 postupně zastarávaly, ztrácely oporu v legislativě a dlouhá léta už nemohly plnit svou úlohu.

 

Primátor si ocenění váží, okamžitě však dodává: „Ta cena rozhodně nepatří jednomu člověku. Příprava statutu si vyžádala spolupráci celé řady odborníků, a beru to tak, že oceněni jsme byli jako tým. Musím veřejně poděkovat vedoucím odborů a pracovníkům magistrátu – od odboru vnitřních věcí, přes stavební a živnostenský úřad, odbor životního prostředí, rozvoje a investic, odbor dopravy a technický až po informatiky. Obrovský díl práce odvedli také ředitel Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád a velitel Městské policie Karlovy Vary.

 

Ti všichni věnovali přípravě statutu mnoho hodin práce, často nad rámec svých obvyklých povinností. Díky jim se nám po měsících a rocích snažení podařilo vytvořit takový návrh statutu, který je v souladu s legislativou, vyhověl požadavkům připomínkujících ministerstev i vlády, a mohl být vůbec vydán. Připomínám, že Karlovy Vary se snažily o nový statut zhruba deset let, a podobné pokusy podnikla i další lázeňská místa – předchozí návrhy ale neuspěly, obvykle pro kolize s legislativou. Nejvíc práce tak pro nás nepředstavovalo statut ‚vymyslet‘, ale právě vydiskutovat detaily, uvést vše do souladu s celou řadou zákonů, vycizelovat jej do uplatnitelné podoby.“

 

 

Jubilejní 15. konference Sdružení lázeňských míst České republiky, letos s tématem „Rozvíjení lázeňské architektury a urbanismu dnes“, pokračuje v karlovarském hotelu Thermal i dnes, svým druhým dnem.

 

http://img7.rajce.idnes.cz/d0703/7/7316/7316906_11a90dd14045b640ec420dcc9bf78c02/images/CenaOsobnostLzestv2012.jpg

http://img7.rajce.idnes.cz/d0703/7/7316/7316906_11a90dd14045b640ec420dcc9bf78c02/images/CenaadiplomOsobnostLzestv2012.jpgJan Kopál
Tiskový mluvčí

Magistrát města Karlovy Vary

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·