S pomocí Karlovarského kraje se daří opravovat církevní památky

02.09.2014 13:30

 

V západních Čechách se nachází řada významných církevních památek, které postupně chátrají. Karlovarský kraj proto každoročně přispívá na jejich obnovu více jak milion korun. Letos se finančně podílí na záchraně sedmnácti objektů.

Příspěvky na obnovu kulturních památek a památkově hodnotných objektů poskytuje Karlovarský kraj od roku 2003.O tom, jaké projekty budou podpořeny, rozhoduje rada a zastupitelstvo kraje na základě doporučeníKomise pro kulturu, lázeňství a cestovní ruch. Ta posuzuje nejenom technický stav objektů a jejich památkovou hodnotu, ale také například to, zdali jsou přístupné veřejnosti.„Církevní budovy nejsou určeny pouze věřícím, ale i těm, kteří se zajímají o historii regionu a místní zvyklosti. Tvoří významnou část kulturního dědictví. Na jejich obnovu jsme proletošní rok vyčleniličástku 1 140 000 korun,“ uvedlradní pro oblast kultury a památkové péče Oleg Kalaš.

Církevní subjekty podaly celkem padesát žádostí, přičemž úspěšných jich nakonec bylo sedmnáct. Příspěvek získá například Římskokatolická farnost v Chebu na obnovu kostela sv. Mikuláše. Na opravu krovů a střech nad presbytářem a sakristií bude poskytnuto celkem 100 tisíc korun. Stejnou částku dostane i Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou, který je vlastníkem areálu proboštstvía poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie a Maří Magdalény v Chlumu sv. Máří. Zde budou prostředky vynaloženy na záchranu stropních konstrukcí.

Příspěvky nepůjdou pouze na stavební úpravy, ale i na rekonstrukce interiérů kostelů. Tak například Římskokatolická farnost v Bečově nad Teplou získá prostředky na záchranu jedinečných varhan v kostele sv. Jiří, které jsou napadeny červotočem. Na jejich opravu přispěje Karlovarský kraj 80 tisíc korun.O něco menší příspěvek ve výši 50 tisíc korun pak poputuje na sanaci interiéru kostela sv. Michaela Archanděla v Bochově, který je rovněž napaden dřevokazným hmyzem.Kostelze 16. stoletívlastní Římskokatolická církev v Bochově. Stejný příspěvek bude poskytnut Římskokatolické farnosti v Chebuna restaurování bočního oltáře sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie v kostele sv. Michaela v Dolním Žandově.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·