S optimalizací vojenského újezdu Hradiště seznámí brožura

03.11.2015 13:40

 

 K prvnímu lednu příštího roku dojde ke zmenšení vojenského újezdu Hradiště a ke vzniku dvou nových obcí. V této souvislosti vydalo Ministerstvo obrany ČR brožuru, která obsahuje základní informace o připravované optimalizaci. Lidé se tak mimo jiné dozvědí, jak budou probíhat volby do nových obecních zastupitelstev nebo že si budou muset změnit místo trvalého pobytu.

V Doupově v současnosti žije necelých šest stovek obyvatel. Z důvodu posunu hranic vojenského újezdu Hradiště vznikne nedaleko Těšetic na Bochovsku samostatná obec Bražec a o kus dál Doupovské Hradiště.S jakými změnami musí lidé do budoucna počítat, je seznamuje brožura, kterou vydaloMinisterstvo obrany ČR.

„Dle informací, které máme, bude brožura distribuována obyvatelům vojenského újezduve středu 4. listopadu do poštovních schránek. Na jednu bytovou jednotku připadá jeden výtisk. Starostům okolních obcí brožuru osobně předá přednosta vojenského újezdu Hradiště. Mimo to bude brožura k dispozici také na internetových stránkách újezdního úřadu www.vojujezd-hradiste.cz,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje Roman Rokůsek.

Brožura je přehledně členěna do několika kapitol. První seznamuje s důvody a cíli optimalizace vojenských újezdů a se změnami v katastrálním území. Následující jsou pak již věnovány praktickým informacím, například přípravě voleb.Volby do obecních zastupitelstev v nově vznikajících obcích proběhnou v sobotu 16. ledna 2016, a protože v těchto obcích ještě nikdy nebyl zvolen starosta, musí úkoly starosty obce při přípravě voleb plnit ředitel krajského úřadu. Lidé se v brožuře dále dočtou, jak je to například se změnou adresy trvalého pobytu, související výměnou dokladů čijak budou probíhat převody nájemních smluv k bytům a dalším nemovitostem. Nechybí ani potřebné kontakty.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·