Rozvoj kraje bude koordinovat Regionální stálá konference

30.10.2014 19:44

 

 

 

 

 V nadcházejícím programovém období Evropské unie pro léta 2014 – 2020 bude hlavní prioritou při čerpání evropských peněz respektování potřeb jednotlivých regionů. Z toho důvodu vznikla v Karlovarském kraji Regionální stálá konference (RSK), která se zaměří na naplňování rozvoje kraje a zároveň bude vycházet ze Strategie regionálního rozvoje ČR. Předsedou RSK se stal hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný, který svolal její první zasedání na 30. října 2014.

Regionální stálá konference (RSK) je dobrovolným uskupením územních partnerův oblasti místního a regionálního rozvoje, které vzniklo na základě rozhodnutí ministryně pro místní rozvoj. Členy RSK jsou mimo jiné zástupci místních akčních skupin Karlovarského kraje, Svazu města a obcí ČR, Krajské hospodářské komory, Úřadu práce ČR nebo Agentury pro sociální začleňování. „Hlavním úkolem Regionální stálé konference bude řídit Regionální akční plán pro období 2014 – 2020. RSK bude komunikovat s aktéry regionálního rozvoje v kraji a definovat představu o potřebách kraje směrem k evropským fondům a národním zdrojům. Měla by se významně podílet na tvorbě plánů výzev propředkládání projektů a informovato možnostech čerpání evropských prostředků,“ uvedl hejtman Josef Novotný. Zástupce RSK se stane členem Národní stálé konference, prostřednictvím které budou podněty z regionupřenášeny na jednotlivé řídící orgány.

 

Na prvním zasedání Regionální stálé konference zvolili partneři zastoupení v tomto orgánu místopředsedu RSK, kterým se stal děkan Fakulty ekonomické Západočeské univerzity Plzeň Miroslav Plevný. Zástupcem RSK do Národní stálé konference se stal náměstek hejtmana Karlovarského kraje Petr Navrátil. Členové RSK se dále shodli, že svolají pravidelná jednání RSK podle aktuálních potřeb, minimálně však jednou za půl roku. Další setkání by se mělo konat v únoru 2015.

Zdroj: TZ  Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

 

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·