Rozšiření úředních hodin na pracovišti pro parkovací průkazy ZTP

12.10.2015 12:59

 

Magistrát města rozšiřuje úřední hodiny odboru sociálních věcí pro vyřízení parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.

Obvyklé úřední hodiny pondělí a středa, 8.00  – 12.00, 13.00 – 17.00, jsou od dnešního dne 12. října 2015 do 18.prisince 2015rozšířeny o úterý a čtvrtek 8.00 – 12.00.

 

O parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou mohou občané s trvalým pobytem na území obce s rozšířenou působností Karlovy Vary žádat na Magistrátu města Karlovy Vary, odbor sociálních věcí, oddělení sociální pomoci – kancelář č. 3 v přízemí budovy U Spořitelny 2, pracovnice Dagmar Pazdercová, DiS. a Jarmila Pejšková, DiS.

 

 

Už jen necelé tři měsíce mají držitelé parkovacích průkazů označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou na výměnu tohoto průkazu. Úřady práce během letošního roku vydávali nové průkazy ZTP a ZTP/P, na které je parkovací průkaz vázán.

V případě, že občané po vydání nového průkazu ZTP nebo ZTP/P o nový parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou  nepožádají, nebudou moci po 1. lednu 2016 bez nového parkovacího průkazu využívat benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.

Tento parkovací průkaz je oprávněn vydat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností jen držiteli průkazu se zdravotním postižením II. a III. stupně (průkaz ZTP nebo ZTP/P) s výjimkou osoby, které byl průkaz ZTP nebo ZTP/P přiznán z důvodu praktické nebo úplné hluchoty.

 

Nezbytné doklady pro vyřízení průkazu: Platný občanský průkaz, průkaz mimořádných výhod II. stupně (ZTP) nebo III. stupně (ZTP/P), původní označení do vozidla, fotografie o rozměrech 35 x 45 mm odpovídající současné podobě. Případné Rozhodnutí o omezení nebo zbavení právní způsobilosti a listina opatrovníka. U dětí rodný list a občanský průkaz zákonného zástupce.

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary 

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·