Rozšíření a modernizace Skiareálu Klínovec

26.02.2015 20:44

 

 

 Krajský úřad Karlovarského kraje, jako úřad příslušný v procesu posuzování dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí oznamuje, že bylo předloženo oznámení a zahájeno zjišťovací řízení k záměru „Rozšíření a modernizace Skiareálu Klínovec – Areál Jáchymovská, Rozšíření stávající sjezdové tratě“.

Záměr řeší rozšíření stávající sjezdové tratě v lyžařském areálu Klínovec – ski areálu Jáchymovská. Součástí záměru jsou terénní úpravy v horní části tratě a umístění systému umělého zasněžování. Rozvody vody pro umělé zasněžování budou napojeny na stávající nádrže pro sjezdovou trať „LD Jáchymovská“, která je nyní ve fázi výstavby. Areál se nachází mimo zastavěné území města Jáchymov na jihozápadním svahu hory Klínovec. Sjezdová trať bude rozšířena celkem o 2,393 ha.

Oznamovatelem je společnost Skiareál Klínovec s. r. o.

Do oznámení je možné nahlížet v úředních hodinách na Krajském úřadě Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, budova C, 1. patro, č. dveří 240.

Zpracované oznámení záměru je také k nahlédnutí na internetové adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr, kód záměru KVK488.

Vyjádření k oznámení je možné zaslat nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení záměru na úředních deskách obou dotčených krajů na Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary.

 
Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP
 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·