ROP Severozápad se už více jak rok zmítá v problémech a skandálech, které zásadním způsobem zpochybňují jeho práci i projekty, jejichž přínos pro region je nezpochybnitelný

11.06.2012 10:01

 

Poslední události, kdy v sídle ROP opět zasahovala policie i kritika krajských politiků ČSSD na adresu předsedy Výboru ROP Severozápad Jiřího Šulce odhaluje hloubku problému, v němž se ROP Severozápad nachází.

 

Proto jsem se jako místopředseda Výboru a předseda Monitorovacího výboru ROP Severozápad rozhodl podat návrh na odvolání Jiřího Šulce z funkce předsedy ROP Severozápad. Vzhledem k poslední kritice jeho osoby ze strany členů Výboru za ČSSD očekávám, že tento návrh podpoří. V opačném případě by se totiž jen vystavili podezření z toho, že tato kritika nebyla myšlena vážně a měla odvrátit naopak kritiku krajských politiků ČSSD ze strany vedení této strany.

 

Dále jsem Výboru navrhl pozastavení:

 

·         vyhlašování nových výzev,

·         podepisování Smluv o poskytování dotace,

·         zmocnění předsedy Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad k podepisování Smluv o poskytování dotace,

·         proces hodnocení a schvalování projektů přijatých v rámci 28. až 38. výzvy včetně,

·         příjem žádostí o dotaci pro 33. až 38. výzvu.

 

Výboru jsem také navrhl provedení odvodu u projektů Krajské zdravotní a.s., u kterých požaduje provést odvod Ministerstvo financí ČR.

 

Jsem přesvědčen, že všechny tyto kroky, budou-li Výborem akceptovány, jsou způsobilé obnovit důvěru jak národních autorit, tak Evropské komise vůči ROP Severozápad a snížit tak sílící riziko škod, které bez provedení těchto opatření hrozí.

 

Mgr. Tomáš Hybnermístopředsedy Výboru ROP Severozápad a předseda Monitorovacího výboru ROP Severozápad

 

http://www.nslev21.cz

 

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·