Řidiči svým chováním poptávají kontrolu

30.03.2015 15:17

 

V březnu začal platit na relativně krátkém úseku v LÚ zákaz vjezdu vozidel s výjimkou dopravní obsluhy. Smyslem opatření magistrátu města bylo ulevit velmi frekventované komunikaci Tržiště, které mnohým řidičům slouží spíše jako zkratka.

Městská policie první měsíc sledovala vývoj průjezdů přes lázeňské území a přestože se jedná o orientační údaj, ledacos napoví. Průměrný denní počet průjezdů inkriminovanou ulicí dosahoval v období srpen až listopad loňského roku nemalého čísla 2.598. V zimní období od prosince do letošního února sice počet denních průjezdů poklesl na 2.200, stále však šlo o vysoké číslo.

Březnové dopravní omezení srazilo denní průjezdy na hodnotu 2.086. Je to hodně nebo málo? Očekávání města bylo pochopitelně optimističtější a proto od dubna zvýší městská policie kontrolní činnost na této ulici. Cílem časově náročného opatření bude eliminovat počet průjezdů a jelikož zde řidiči měli celý měsíc, aby si zvykli, příliš ohledu ze strany strážníků očekávat nemohou.

Na konci dubna bude opatření vyhodnoceno.

Zdroj: TZ MP Karlovy Vary

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·