Registr řidičů na karlovarském magistrátu se dočasně stěhuje

20.04.2015 14:16

 

 

Od konce února probíhá v budově Magistrátu města Karlovy Vary U spořitelny 2 v Rybářích plánovaná rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých kabelových rozvodů včetně nezbytných stavebních a montážních prací. Po dobu rekonstrukce jsou dočasně přemisťovány kanceláře a úřední pracoviště jednotlivých agend. V příštích dvou až třech týdnech bude probíhajícími pracemi dotčen registr řidičů, který bude dočasně přestěhován do 3. patra budovy. Po tuto dobu nebude funkční systém pro elektronické objednávky termínů k návštěvě registru řidičů. Mimo provoz bude také vyvolávací systém, a to i pro ty žadatele, kteří se již k vyřízení svých záležitostí s předstihem objednali. Žadatelé budou vyvoláváni pracovníky registru řidičů v tom pořadí, v jakém se dostaví na pracoviště. Klienti, kteří si termín již dříve objednali, budou po předložení objednávky obslouženi přednostně.

S výjimkou elektronického objednávání termínů bude servis klientům registru řidičů poskytován v plné míře.

 

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·