První úspěšná samostatná implantace ICD

12.11.2015 08:40
Další zlomový okamžik má za sebou kardiologické oddělení nemocnice v Karlových Varech. Jeho lékaři dnes vůbec poprvé samostatně implantovali kardioverter - defibrilator. Zařízení, které pomocí elektrických impulsů reguluje chod srdce obdržela pacientka po prodělaném těžkém infarktu
myokardu. “V jeho důsledku měla žena sníženou funkci levé srdeční komory,” říká primář kardiologie Michal Paďour s tím, že u těchto onemocnění je implantace kardioverter - defibrilátoru vlastně jedinou účinnou léčbou, která dokáže minimalizovat riziko možné fibrilace komor a následné smrti. “Narozdíl od běžného stimulátoru totiž kardioverter - defibrilátor umí v případě detekce život ohrožující arytmie vydat vysokoenergetický šok a tak arytmii zrušit.”
Vůbec první samostatná implantace kardioverter - defibrilátoru proběhla v Karlových Varech jen několik měsíců poté, co nemocnice získala k tomuto výkonu akreditaci od České kardiologické společnosti. Výkon trval necelou hodinu proběhl bez komplikaci. Pacientka si nyní v nemocnici poleží 24 hodin na pozorování a už ve čtvrtek 12. listopadu bude propuštěna do domácího ošetřování. “Naše kardiologie se tím stala plnohodnotným specializovaným centrem, schopným nabízet všechny potřebné výkony. V případě kardioverter - stimulátorů počítáme, že bychom je měli implantovat ročně zhruba stovce
pacientů z Karlovarského kraje,” říká člen představenstva a ekonomický ředitel KKN David Bracháček. “Pacienti z regionu tak už nebudou muset dojíždět na specializovaná pracoviště do Prahy nebo Plzně, ale mohou výkon podstoupit defakto v místě bydliště. Což považuji za opravdu významný posun, ještě před několika lety by něco podobného bylo nemyslitelné,” poukazuje Bracháček na rozšiřování spektra výkonů KKN v posledních letech. Vedle těch kardiologických se totiž v Karlových Varech začaly dělat i nové specializované výkony v oblasti urologie nebo chirurgie. Implantabilní kardioverter - defibrilátor (ICD) je obdobou běžného kardiostimulátoru. Je umístěn v kovovém pouzdře a od dosud implantovaných kardiostimulátorů se liší nepatrně většími rozměry a funkcí. Implantuje se na speciálním pracovišti do podklíčkove krajiny a se srdcem je spojen elektrodami. Implantace je probíhá, s výjimkou jednoho krátkého okamžiku, pouze v lokálním znecitlivění a jde o velmi komplexni specializovaný vykon, který je vykonáván speciálně vycvičeným týmem lékařů, sester a biomedicínských inženýrů.
 
Zdroj: TZ KKN
LPP
 

Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·