První ročník ankety Zdravotník Karlovarského kraje má své vítěze

04.12.2017 08:25

V sobotu 2. prosince se v prostorách Městského domu kultury v Sokolově uskutečnilo slavnostní vyhlášení ankety „Zdravotník Karlovarského kraje 2017“. Ceny vítězům předala hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová spolu s radními.

Do ankety bylo možné nominovat zdravotníky, kteří poskytují své služby na území Karlovarského kraje, a to v nemocnicích, privátních ambulancích, lázních i ostatních zařízeních. „Naší snahou je vyzdvihnout a ocenit nelehkou práci a nasazení těch, kteří dennodenně pomáhají zachraňovat lidské životy a starají se o zdraví našich obyvatel. Dělají to mnohdy na úkor svého volného času s vypětím všech sil. Nejenom oceněným, ale všem našim zdravotníkům patří mé velké poděkování,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová.

Na krajský úřad bylo doručeno celkem 159 hlasovacích lístků. „Rád bych poděkoval všem, kteří nám zaslali nominace. Vybrat vítěze nebylo rozhodně jednoduché, protože v našem regionu máme celou řadu zdravotníků, kteří jsou vysoce erudovaní a svou práci vykonávají opravdu skvěle. Věřím proto, že si anketa získá svou tradici a v příštím roce budeme moci ocenit další osobnosti z oblasti zdravotnictví,“ dodal radní pro zdravotnictví Jan Bureš.

Během slavnostního večera byli vyhlášeni držitelé ocenění ve čtyřech kategoriích a další osobnosti z oblasti regionálního zdravotnictví obdrželi od hejtmanky mimořádné ceny. Pro přítomné v sále byl připraven bohatý kulturní program, v němž nechyběla hudební a taneční vystoupení skupin Ajn Kesl Buntes, Mirákl nebo zpěváka Martina Maxi.

 

Přehled vítězů ankety Zdravotník Karlovarského kraje 2017

 

1. Kategorie: Lékař

 

MUDr. Oldřich Vastl st., primář ortopedického oddělení v Nemocnici Sokolov

Oceněn za dlouholetou vysoce odbornou činnost v oboru ortopedie, rozvoj operativy a profesionální přístup k pacientům.

 

2. Kategorie: Zdravotní sestra

 

Martina Kalendová, vrchní sestra anesteziologicko-resuscitačního oddělení v Nemocnici Sokolov

Oceněna za mimořádné organizační schopnosti a odborné znalosti, školící činnost, zajišťování zdravotnické pomoci při nejrůznějších akcích a obětavý a empatický přístup k pacientům.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2017_1/20171204082951_001_ls.png

 

Foto: spodní řada zleva: vítězka kategorie Zdravotní sestra - Martina Kalendová, vítěz kategorie Zdravotník - Pavel Benda, vítěz kategorie Lékař - MUDr. Oldřich Vastl, dcera MUDr. Ivany Jarošové (I. Jarošová in memoriam vítězka kategorie Řád bílého pláště), nad ní, ale téměř vedle ní je syn I. Jarošové, druhá řada zleva: mimořádné ocenění hejtmanky získala Dagmar Zunová (nemohla se účastnit), na fotu její dcera, MUDr. Ondřej Farka, hejtmanka Jana Vildumetzová, Bc. Miroslava Korseltová, MUDr. Marek Veinfurt, radní Ing. Jan Bureš, třetí (horní řada) zleva: MUDr. František Matějovič a manžel MUDr. I. Jarošové (cena Řád bílého pláště in memoriam)

 

3. Kategorie: Zdravotník

 

Pavel Benda, zdravotník v Domově pro seniory v Kynšperku nad Ohří

Oceněn za dlouholetou profesionální péči o seniory, zodpovědný a přitom přátelský přístup ke klientům a ochotu jim vždy pomoci.

 

4. Kategorie: Řád bílého pláště (cena je udělována významné osobnosti v oblasti zdravotnictví, která se zasloužila o rozvoj zdravotních služeb v Karlovarském kraji, o popularizaci ochrany zdraví, léčby a péče o pacienty, záchranu lidských životů, nebo osobnosti, jež svůj život zasvětila pomoci nemocným či jejich rodinám)

 

In memoriam - MUDr. Ivana Jarošová, bývalá primářka anesteziologicko-resuscitačního oddělení a oddělení intenzivní resuscitační následné péče v Nemocnici Ostrov

Oceněna za mimořádné zásluhy v rozvoji následné intenzivní péče a vybudování v republice naprosto ojedinělého oddělení, které dodnes pomáhá pacientům se i přes nepříznivé prognózy vrátit zpět do běžného života.

 

 

Mimořádné ocenění hejtmanky

 

MUDr. Ondřej Farka, pediatr, alergolog, imunolog, privátní praxe v Chodově, Kraslicích a služby v Nemocnici Sokolov

Oceněn za dlouholetou profesionální práci pediatra a rovněž alergologa, empatický přístup k dětským pacientům a jejich rodičům a provozování dnes již bývalého klubu alergiků a astmatiků.

 

MUDr. Marek Veinfurt, internista, privátní praxe v Karlových Varech

Oceněn za vysoce odbornou práci v interním oboru a obětavý přístup k pacientům.

 

MUDr. František Matějovič, internista a gastroenterolog v Nemocnici Cheb

Oceněn za dlouholetou profesionální práci v oboru gastroenterologie, významnou činnost v oblasti prevence rakoviny, zejména pak v propagaci screeningového programu kolorektálního karcinomu.

 

Dagmar Zunová, bývalá vedoucí laboratoře v Nemocnici Cheb

Oceněna za celoživotní odbornou činnost v laboratoři.

 

Bc. Miroslava Korseltová, vrchní sestra interního oddělení v Nemocnici Cheb

Oceněna za dlouholetou vysoce profesionální práci zdravotní sestry, obětavý a laskavý přístup k pacientům a snahu o zajištění odpovídajících pracovních podmínek pro zdravotnický personál a zvýšení prestiže jeho povolání.

 

Zdroj: TZ  Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·