První české gymnázium v Karlových Varech projde rekonstrukcí

22.07.2014 13:39

Studenti Prvního českého gymnázia v Karlových Varech se mohou těšit na novou aulu, knihovnu, učebny a šatny. Začala výstavba západního křídla budovy, která je podpořena z Regionálního operačního programu Severozápad. Karlovarský kraj přispěje na akci více než 7 milionů korun.

Budova Prvního českého gymnázia v Karlových Varech, která pochází z roku 1962, projde významnou proměnou. Na místě tzv. školičky, která je umístěna v západní části traktu, vyroste zcela nový objekt. Ten stávající již nevyhovoval dispozičním, technickým ani hygienickým požadavkům. „Podařilo se nám získat dotaci z Regionálního operačního programu Severozápad ve výši více než 42 milionů korun. Karlovarský kraj se bude na realizaci projektu podílet 15 %, tedy částkou přesahující 7 milionů korun,“ uvedl ředitel gymnázia Zdeněk Papež.

Součástí nového západního křídla bude aula, která nabídne prostor pro vzdělávací, kulturní a jiné společenské akce školy, včetně akcí pro veřejnost. Studenti se pak dočkají nových výtvarných ateliérů, hudeben, jazykových učeben, šaten a pedagogové ocení nové kabinety. Přesto, že jednotlivá podlaží školy jsou připravena pro imobilní osoby, škola jako celek není bezbariérová. Z tohoto důvodu bude vybudován i nový výtah. V rámci projektu je pak naplánována i změna některých vnitřních dispozic školy. Stavebními úpravami projde vstupní trakt budovy a počítá se i s vybudováním patrové nadstavby, kde bude umístěna knihovna, čítárna, studovna a oddychový prostor pro studenty. Stavební práce na škole provede ISSO – inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

 „Během letních prázdnin dojde k demolici tzv. školičky, přičemž na jejím místě budou položeny základy pro nový objekt západního křídla, který zde v brzké době vyroste. Na další letní prázdniny pak máme naplánovanou rekonstrukci šaten v hlavní budově školy a bezbariérové úpravy. Předpokládáme, že projekt bude dokončen v listopadu příštího roku,“ doplnil ředitel gymnázia Zdeněk Papež.

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·