Projekt „Zajištění přenosu dat a informací v území Statutárního města Karlovy Vary“ ukončil další etapu

09.05.2013 00:00

Příspěvkové organizace města Karlovy Vary propojila metropolitní síť
 
V rámci budování komunikační infrastruktury Statutárního města Karlovy Vary byly propojeny příspěvkové organizace města jednotnou sítí. Tzv. metropolitní síť umožní městu a jednotlivým organizacím maximálně využívat a sdílet informace.
Příspěvkové organizace zahrnují mimo jiné 10 základních škol, 2 mateřské školy s celkem 17 pracovišti, Městské zařízení sociálních služeb, Správu přírodních léčivých zdrojů a kolonád, Správu lázeňských parků, Lázeňské lesy Karlovy Vary a Karlovarský symfonický orchestr. 
Metropolitní síť byla vybudována v rámci projektu „Zajištění přenosu dat a informací v území statutárního města Karlovy Vary“. Patří do jedné z jeho pěti částí, nazvané „Komunikační infrastruktura“. Na projekt významně přispívá Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Síť, jejímž logickým středem je datové centrum města, byla vybudována za účelem efektivního propojení jednotlivých příspěvkových organizací města a magistrátu.
Sdílení informací a jejich maximální využití je či bude realizováno v rámci již existujících nebo v budoucnu vybudovaných informačních systémů, které by měly zefektivnit vzájemnou informovanost a lépe tak využít prostředků investovaných do informačních technologií. Předpokládá se, že během tohoto a příštího roku budou postupně organizacím nabízeny informační technologie a služby, které umožní sdílet výpočetní kapacitu i servis a personální kapacity datového centra města.  
Základní službou, kterou lze již dnes z datového centra využívat, je sdílení vysokorychlostního připojení k internetu. Do budoucna se nabízí připojení ke společným serverům elektronické pošty, vznik centrálního úložiště a archivu dokumentů, propojení účetních a dalších oborových systémů, využívání IP telefonie, videokonferenčních přenosů apod.  
Ukončení projektu „Zajištění přenosu dat a informací v území statutárního města Karlovy Vary“ je plánováno na konec září roku 2013. Celkové náklady dosáhnou výše 85 mil. Kč. Projekt je z 85 % spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Zbylých 12,75 mil. Kč uhradí město z vlastních zdrojů.

Detailnější informace o projektu naleznete na www.mmkv.cz.
 
Jan Kopál

tiskový mluvčí statutárního města Karlovy Vary

 

(MC)


 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·