Projekt Tisíc stromků pro Plzeňský kraj byl zahájen

27.05.2012 10:55

Plzeňský kraj slavnostně zahájil projekt, který je určen všem obcím Plzeňského kraje na území okresu Domažlice a Tachov na obnovu nebo výsadbu nových ovocných sadů, doprovodné zeleně místních a účelových komunikací nebo výsadbu veřejné zeleně v zastavěném území obcí. Cílem projektu je obnova krajových původních odrůd jabloní a hrušní.

U zrodu myšlenky vzniku projektu stál hejtman PK Milan Chovanec a ředitel CHKO Český les Tomáš Peckert, podle nichž by se ovocné stromy měli do krajiny opět vracet, jak potvrdil radní pro životní prostředí a zemědělství Petr Smutný při slavnostním zahájení projektu v genovém ovocném sadu Tyršův sad v Plzni.

„Je to běh na dlouhou trať, protože se nemusí každý strom ujmout a pokud ano, je potřeba o něj pečovat. Budeme se snažit, aby se nám podařilo dosáhnout cíle a to výsadby tisíce stromů každý rok. Celý projekt můžeme pak vyhodnotit zhruba za dva roky, kdy už uvidíme, jak se obcím stromy ujaly,“ říká Petr Smutný.

Pro projekt Tisíc stromků pro PK byly vybrány následující odrůdy jabloní - Croncelské, Holovouské malinové, Strýmka, Sudetská reneta, Hájkova muškátová, Panenské, Řechtáč soudkovitý, Míšeňské, Smiřické vzácné a hrušní Napoleonova, Muškatelka zimní, Hájenka, Děkanka, Magdalenka. Obce obou okresů si budou moci stromky do 30. 6. 2012. Minimální množství je 10 ks a maximální počet je 50 kusů stromků. V případě nevyčerpání celkového počtu stromků lze podpořit jednotlivé žadatele i větším počtem než 50 ks, přednostně budou podpořeny výsadby stromků ve volné krajině.

„V současné době není dodavatel starých odrůd jablek a hrušek. Byly bychom rádi, abychom tímto projektem podpořili české odrůdy tak, aby lidé jedli spíš je, než přivezené plody ze zahraničí,“ říká pěstitel původních odrůd ovocných dřevin Pavel Šrámek, který pro projekt bude také stromky dodávat.

Vyhodnocení projektu – zveřejní přihlášených obcí a objednaných počtů stromků bude realizováno v rámci zahájení Výstavy českých a bavorských zahrádkářů v Plzeňském kraji 14. září 2012 v 10.00 hodin v Plzni v areálu Sokolovny Bolevec.

Výsadba se uskuteční na jaře 2013.

Odborným garantem projektu je sdružení IRIS a Chráněná krajinná oblast Český les.

 

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/stromek.jpg

http://img5.rajce.idnes.cz/d0502/6/6132/6132597_6add00d0eaa4ab1fa2c36091adcb21ea/images/zahajeni.jpg

 

 

Petra Jarošová

tisková mluvčí Plzeňského kraje

Odbor kancelář hejtmana

Oddělení mediální komunikace, vnějších vztahů a marketingu


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·