Projekt "Naslouchat přírodě kolem nás"

13.02.2013 16:51

Rada města včera /12.2.2013/ odsouhlasila podání žádosti o dotaci na projekt „Naslouchat přírodě kolem nás“ a vyslovila také souhlas se spolufinancováním tohoto projektu.

 

Město jako zřizovatel 1. Mateřské školy Karlovy Vary podává žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. /Jde o výzvu č. 43 v rámci prioritní osy 7 (Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu). Termín podávání žádostí je do 28. února 2013.

Předmětem projektu má být vybudování a revitalizace dvou zahrad při mateřské škole Krymská 10 a Krymská 12. Půjde zejména o terénní úpravy a doplnění edukačních prvků environmentálního charakteru (smyslové chodníky, bylinkové záhony, přírodní lavičky, venkovní učebna, zvonkohry apod.). Děti tak budou moci novým způsobem vnímat a „osahávat“ si přírodu přímo na své zahradě.

Realizace projektu bude zahájena dle termínu případného schválení projektu, doba trvání realizace projektu se předpokládá na 4 měsíce.

V současné době je připravována projektová dokumentace, z níž budou následně známé bližší odhady finanční náročnosti projektu. Předběžně byly náklady vyčísleny na zhruba 3 mil. Kč. Město uhradí,  na základě podmínek pro získání dotace, minimálně 10 % výdajů.

Autorkou myšlenky projektu „Naslouchat přírodě kolem nás“ je ředitelka 1. MŠ Mgr. Zdeňka Tichá.

 

 

 

Helena Kyselá

Tisková mluvčí

Magistrát města Karlovy Vary

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·