Projekt integrace cizinců získal stoprocentní podporu Ministerstva vnitra

06.06.2012 10:06

Město získalo na uskutečňování páté etapy projektu, který podporuje integraci cizinců v Plzni, od Ministerstva vnitra dotaci ve výši 1,82 milionu korun. Stát na aktivity spojené se začleňováním cizích státních příslušníků do společnosti přispívá každý rok. Letos je jeho finanční pomoc Plzni ve stoprocentní výši požadované částky. Město tak v plném rozsahu může naplnit letošní program projektu.

„Na celostátní úrovni je Plzeň vnímána jako vlajková loď v oblasti řešení problematiky cizinců a její progresivní přístup s řadou inovativních východisek odzkoušených v praxi je právě Ministerstvem vnitra velmi kladně hodnocen. I to je zřejmě jeden z důvodů, proč jsme nyní, v době nejrůznějších úsporných opatření, která se nevyhýbají ani dotačním titulům Ministerstva vnitra, obdrželi stoprocentní finanční krytí další navazující etapy projektu,“ konstatuje Alena Hynková, vedoucí odboru sociálních služeb magistrátu. „Máme radost, ale je to zároveň obrovský závazek,“ dodává.

Pro cizince v Plzni jsou v letošním roce připraveny kurzy českého jazyka tří úrovní obtížnosti nebo sociokulturní semináře pod souhrnným názvem „Podnikatelské minimum“. „Pozornost věnujeme přímé intervenci prostřednictvím terénní sociální práce a důraz se snažíme klást i na zvýšení informovanosti a osvěty, ať již směrem k cizincům, tak k plzeňské veřejnosti s cílem ukázat, že prolínání kultur je obohacením pro obě zúčastněné strany,“ uvádí Hynková.

„Město Plzeň je jediným městem v republice, které se dlouhodobě a systematicky věnuje integraci cizinců na svém území a do této oblasti investuje nemalé vlastní prostředky. Uvedený projekt realizuje odbor sociálních služeb čtvrtým rokem. Během uvedené doby tak měly šanci vzniknout takové aktivity a nástroje na podporu integrace cizinců, které s úspěchem používají i ostatní města a instituce řešící danou problematiku, ať již jde o zdravotní komunikační a jazykové karty pro cizince, interaktivní workshop pro žáky základních a středních škol s názvem Cesta cizince nebo multikulturní festival Svět začíná v Plzni,“ připomíná radní města Plzně pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví Jiří Kuthan.

Plzeň je podle statistik Ministerstva vnitra po Praze, Brně a Karlových Varech čtvrtým městem, kde žije největší počet cizinců z takzvaných třetích zemí. Jejich integrace je jedním z klíčových pilířů sociální politiky města Plzně v dané oblasti. K 30. listopadu 2011 žilo v Plzni 10 928 cizinců, kteří zde mají evidovaný trvalý nebo přechodný pobyt. Necelých sedm tisíc z nich jsou obyvatelé z takzvaných třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii).
 

 

Zdeňka Kubalová
Tiskové oddělení
Kancelář primátora

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·