Projekt „Hofské lesoparky v Karlových Varech”

20.08.2014 13:38

Okolí kostela Sv. Urbana v Rybářích se v nejbližších dnech začne měnit. Stane se z něj volnočasový areál Sv. Urban, kromě revitalizace zeleně dostane také nové cesty, mobiliář, informační tabule a herní prvky. Je to první část projektu "Hofské lesoparky v Karlových Varech", který realizuje Správa lázeňských parků Karlovy Vary. Výsledkem projektu budou také plány na revitalizaci dalších čtyř lesoparků - Na Šlemu, Na Milíři, U Jízdárny a Popílkoviště Sedlec. Partnerem projektu je německé město Hof, které zase revitalizuje část proslulého parku Theresienstein v duchu karlovarských parků

 

Tento projekt dále rozvíjí přeshraniční spolupráci mezi oběma významnými městy v severní 
části česko-bavorského dotačního území, mezi městy Karlovy Vary a Hof. V Hofu bude 
vybudována Karlovarská zahrada v parku Theresienstein a v Karlových Varech naplánovány 4 
lesoparky a revitalizován 1 volnočasový areál (Sv. Urban). Projekt zahrnuje také další aktivity, 
které jsou důležité pro realizaci, udržitelnost a další rozvoj přeshraniční spolupráce. Zelené 
plochy jsou pro obě města velice důležité. Umožní volnočasové aktivity pro obyvatele a 
návštěvníky, resp. lázeňské hosty (cestovní ruch).
Město Hof vybuduje Karlovarský altán s příslušnými zahradními prvky a informační tabule v 
lokalitě hofského Theresiensteinu. Jedná se při tom o typické prvky zahradní a lázeňské parkové 
úpravy z Karlových Varů. Plány vzešly od karlovarské zahradní architektky, která je vyhotovila 
v úzké koordinaci se všemi zúčastněnými na německé straně. Také zeleň má být typická pro 
lázeňské město. Projekt tak bude symbolizovat karlovarské prostředí. Je plánováno projekt 
propagovat v tisku a také v nových brožurách o parku Theresienstein. Kromě toho bude také 
možné využít karlovarskou zahradu pro kulturní akce. Navíc k tomu má být vydán dvoujazyčný 
informační materiál. Aby se odstranila jazyková bariera, je potřeba pořídit pro turistické 
informační centrum druh písma, které obsahuje českou diakritiku (software jako opatření pro 
rozvoj cestovního ruchu).
V Karlových Varech budou vyhotoveny komplety projektových dokumentací, které jsou třeba 
pro realizaci Hofských lesoparků v Karlových Varech. Již byly získány náměty od žáků 
základních škol v blízkosti 4 řešených lokalit (Na Šlemu, Na Milíři, U Jízdárny, Popílkoviště 
Sedlec) v rámci tzv. Komunitního plánování. Probíhá rovněž šetření zaměřené na názory široké 
veřejnosti k tématu veřejných prostranství. V rámci projektu bude také revitalizován 
volnočasový areál Sv. Urban (zeleň, mobiliář, cesty, výsadba stromů atd.). Pozornost je 
zaměřena na všechny generace od malých dětí po dospělé / seniory. Projekt zahrnuje také 2 
informační tabule s vícejazyčnými informacemi (ČJ, NJ) k samotnému projektu, k turistickým 
pamětihodnostem bavorského partnera, a k dalším česko-německým aspektům (Sv. Urban, 
městská část Rybáře). V rámci projektu se bude konat více společných setkání obou 
projektových partnerů, kde budou experti pro parky a městskou zeleň, aj. z obou měst, 
diskutovat, dále rozvíjet a spolu plánovat návrhy hofských lesoparků v Karlových Varech.
Projekt „Hofské lesoparky v Karlových Varech“ (reg. č. 342) je spolufinancovaný Evropskou 
unií z fondu pro regionální rozvoj (Investice do Vaší budoucnosti), jež je realizovaný v rámci 
operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 
2007 – 2013. Rozpočet bavorského partnera (Město Hof) činí 60.969,85 euro a rozpočet českého 
partnera (Správa lázeňských parků, p. o.) činí 300.008,- euro. Doba realizace projektu je 3. 3.
2014 – 31. 5. 2015.
Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary
LPP
 

Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·