Pro obnovu „Švýcarského domu“ – Löschnerova pavilonu v Kyselce byla zvolena nejcitlivější varianta

20.08.2013 00:00

Obnova objektů bývalých lázní v obci Kyselka na Karlovarsku je v plném proudu a první výsledky jsou již zřetelné. Finišuje celková rekonstrukce vily Stallburg, domu č. p. 53, který se ze své neutěšené podoby opět stane významnou architektonickou dominantou.

 

Počátkem tohoto roku byly rovněž zahájeny práce na záchraně objektu Löschnerova pramene, tzv. Švýcarského domu č. p. 64, který bude po dokončení obnovy využíván jako muzeum. V právě probíhající etapě obnovy byl zhodnocen technický stav původních konstrukcí. Převážná část objektu je dřevěným srubem, určujícím kritériem se tedy jeví napadení této konstrukce dřevokazným hmyzem, hnilobou a zejména dřevomorkou, houbou, která žije z dřevní hmoty.

Doposud probíhaly práce na vyklizení zřícených částí, náletů a odpadu, který se v objektu nacházel. Bylo provedeno i velmi žádoucí odvodnění celé budovy, neboť se její umístění na prameništi projevilo značným zavlhnutím stavebních konstrukcí.

 

V minulých dnech byl ke konzultaci přizván přední český odborník na statiku památkových objektů, ing. Rineš, který po podrobném prozkoumání stavu stávajících konstrukcí ve spolupráci s dodavatelskou firmou, zástupci investora a přítomnými pracovníky státní památkové péče stanovil postup při obnově dřevěné konstrukce Löschnerova pramene.

V potaz byly brány různé varianty postupu prací. Jako nejcitlivější k dosavadní konstrukci byl stanoven technologický postup demontáže sroubeného zdiva, což představuje nejšetrnější variantu pro uchování co největšího množství původních prvků srubu, příček a krovové konstrukce a zejména v případě pro tento dům typické vně obíhající pavlače. Tento postup umožní nejlepší ošetření, výběr s případnou náhradou, konzervací a ošetřením proti pokračování destrukce dřevokaznými škůdci, specifické podchycení konzolových trámů, které nesou zmíněnou pavlač. Po těchto úkonech bude konstrukce doplněna a sestavena zpět do původního tvaru, aby mohla oprava dál probíhat v již zabezpečeném objektu.

 

Práce pokračují i na zbývajících objektech bývalých lázní, které v současnosti organizuje a rovněž provádí Lázně Kyselka o.p.s., která se tím ujala toho nejtvrdšího oříšku v památkovém areálu. Tato společnost zve návštěvníky Kyselky i na prezentaci projektu na záchranu lázní, která se nachází v bývalé restauraci areálu, v sousedství bývalého umělého vodopádu.

 

Odbor památkové péče Magistrátu města Karlovy Vary kvituje s povděkem tyto skutečnosti, které přinesly novou naději na záchranu těchto, ač nevelkých, pro Karlovarsko významných lázní.

 

Helena Kyselá
Tisková mluvčí

(MC)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·