Přípravy na výstavbu jihovýchodního obchvatu Chebu pokračují

04.04.2013 13:04

Příprava stavby obchvatu je v plném proudu, zahájení samotného budování obchvatu však záleží především na obnově chodu ROP Severozápad, odkud chce kraj získat na projekt dotaci.

Na setkání vedení města, Karlovarského kraje a zástupců občanských iniciativ o tom informoval náměstek hejtmana pro oblast dopravy Petr Navrátil. 

Jihovýchodní obchvat v délce 3, 3 km by měl odvést dopravu z centra Chebu, protože zejména tranzitní osobní doprava ve směru na Svatý Kříž stále roste. Zástupci občanské iniciativy, která se staví proti obchvatu, jsou však spíše nakloněni svedení dopravy z Chebu na hraniční přechod Pomezí. Podle náměstka hejtmana Petra Navrátila je ale prokázáno, že na české ani německé straně není takové dopravní zatížení, aby bylo možné financovat propojení rychlostní silnice R6 s německou dálniční sítí. Navíc problém netkví ani tak v těžké nákladní dopravě, jako spíše v osobní dopravě směrem ke Svatému Kříži, což by měl vyřešit právě jihovýchodní obchvat.

Občanská iniciativa nechala zpracovat bezpečnostní inspekci, aby upozornila v souvislosti s obchvatem na nebezpečná místa. Podle technického náměstka Krajské správy a údržby silnic Petra Šťovíčka už došlo k realizaci části opatření, na které inspekce ukázala, na některé z nich se zpracovávají projekty. Součástí budování obchvatu je i přeměna křižovatky ve Vrázově ulici na kruhový objezd či vytvoření odbočovacího pruhu v ulici Na Návrší. Dojde i na opravu povrchů některých komunikací. Zástupci iniciativy navrhli, aby se místo stavby obchvatu vložily peníze do údržby poničených silnic ve městě. To ale podle pravidel čerpání dotací z regionálních operačních programů nelze. „Žádosti, které se podávají do ROPu, se musejí týkat pouze stavby nových komunikací,“ vysvětlil Petr Navrátil. 

Ten také zdůraznil, že je v současnosti ukončen výběr dodavatele stavby, která by měla stát 381 milionů korun. „I před podpisem smlouvy s ROP lze podle pravidel soutěžit, uskutečnit výběrové řízení. Jde o standardní postup a předejdeme tak zpoždění stavby. V současnosti je hotový projekt, jsme před vydáním stavebního povolení. Musíme letos začít, aby se stavbu podařilo dokončit do roku 2015,“ vysvětlil Navrátil.

Starosta města Pavel Vanoušek navrhl, aby se na konci května či začátkem června opět sešli občané se zástupci města a kraje a informovali se o dalším postupu.

 

http://img3.rajce.idnes.cz/d0303/7/7955/7955286_d4588dcbe3caecb56780dc22ef76797e/images/11211049_s.jpg

 

 

 

Zdroj: Krajské listy

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·