Přípravné kurzy pro uchazeče o studium

28.12.2016 12:03

Karlovy Vary usilují o vznik vysokoškolského pracoviště zaměřeného na studium fyzioterapie, balneologie a souvisejících oborů. Zájemci o studium se mohou připravit na přijímací zkoušky v přípravných kursech. 3. lékařská fakulta UK pořádá od ledna 2017 do dubna 2017 přípravný kurz pro uchazeče, kteří se připravují na přijímací zkoušky na lékařské fakulty.
Přípravný kurz probíhá formou dvoudenních soustředění, zpravidla jedenkrát měsíčně (pátek odpoledne, sobota celý den), po dobu 4 měsíců. Orientuje se na výuku biologie, fyziky a chemie, probíhá ve 4 hodinových blocích a je zaměřen na okruhy požadavků pro přijímací zkoušku.
Více zde: http://www.lf3.cuni.cz/3LF-963.html


Termíny:
13. a 14. ledna 2017

24. a 25. února 2017
10. a 11. března 2017
7. a 8. dubna 2017
21. a 22. dubna 2017
vždy

pátek 15.30 - 19.00 hod.
sobota 9.00 - 12.30 hod., 13.30 - 17.00 hod.


Místo konání:
3. LF UK, Ruská 87, 100 00  Praha 10

Přihlášky:
Přihlásit se lze pouze elektronicky, a to od prosince 2016. Informace viz Postup pro podání přihlášky na přípravný kurz.
Přihlášku nezasíláte, pouze doklad o zaplacení.


Termín podání přihlášky:
Do 6. ledna 2017 včetně.

Součástí přihlášky je též doklad o uhrazení poplatku za kurz. Platba poštovní poukázkou dokladovaná pouze razítkem „SBĚRNÝ BOX", e-mailové potvrzení o zadání příkazu či e-mailové potvrzení o uhrazení z banky nejsou platným dokladem o zaplacení a jejich validitu je nutné dále doložit např. výpisem z účtu.

Cena kurzu:
3.000,- Kč

Způsob platby:
Složenkou nebo jiným příkazem.
Komerční banka Praha 10, číslo účtu: 22734101/0100
variabilní symbol: 1002, konstantní symbol: 308

Adresa pro zaslání dokladu o zaplacení:
3. lékařská fakulta UK
Studijní oddělení
Ruská 87
100 00  Praha 10


Přijetí přihlášky:
Akceptace Vaší přihlášky a přijetí do kurzu bude potvrzeno pouze na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. K účasti na Vámi zvoleném termínu Vás již poté nebudeme vyzývat.
 

 

Začátek kurzu:
13. 1. 2017 v 15.00 hod.

Účastníci kurzu si s sebou na první hodinu přinesou doklad totožnosti.


Další informace:
Případné další informace podá studijní oddělení, tel. 267 102 207, 267 102 208, 267 102 205, e-mail: jan.hudak@lf3.cuni.cz


Upozornění: Ubytování a stravování fakulta nezajišťuje

Web: http://www.lf3.cuni.cz ■ Uchazeči ■ Přípravné kurzy ■ Přípravné kurzy pro uchazeče 2017

Další zdroje, přímé odkazy: 
Postup pro podání přihlášky na přípravný kurz: http://www.lf3.cuni.cz/3LF-748.html
Studijní materiály : http://www.lf3.cuni.cz/3LF-785.html
Tématické okruhy : http://www.lf3.cuni.cz/3LF-591.html

 

Zdroj: TZ Magistrátu města Karlovy Vary

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·