Primátoři a starostové vyzvali kraje k záchraně evropských dotací z Regionálního operačního programu Severozápad

16.11.2012 18:08

Karlovy Vary 16. listopadu 2012 - Deset primátorů a starostů měst z Karlovarského a Ústeckého kraje se sešlo 13. listopadu v Karlových Varech. Tématem jednání byly neproplacené dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.

Velká města v obou krajích realizují investiční projekty, na které měla přislíbené evropské dotace. Města připravila desítky žádostí o dotace, které byly vyhodnoceny jako kvalitní, a proto byly s Regionální radou Severozápad uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace. Na základě toho města začala jednotlivé projekty realizovat a tudíž investovat nemalé finanční prostředky. Protože dotace jsou vypláceny až zpětně, předfinancování projektů řeší města mnohdy úvěrem. Následně však Evropská komise pozastavila operační program a dotace přestaly být vypláceny. Zastaveny byly i další činnosti, jako vyhlašování výzev k předkládání dalších projektů, uzavírání nových smluv o poskytnutí dotace apod. Tato situace trvá už více než půl roku a představitelé měst jsou značně nervózní. V době, kdy jsou veřejné rozpočty velmi napjaté, je taková finanční nejistota o to tíživější. Vzhledem k průtahům s proplacením schválených dotací rostou úroky z úvěrů čerpaných na předfinancování. Města navíc nemají jistotu, že přislíbené prostředky vůbec kdy obdrží.

Jediným východiskem z této situace je, že Evropská komise znovu spustí operační program. Ta si však klade několik podmínek. Všechny podmínky Regionální rada splnila, s výjimkou jediné, která spuštění programu nadále brání. Česká republika má uhradit korekci v řádech dvou miliard korun. Tyto prostředky by se však vrátily zpět do operačního programu, a mohly by tak být využity pro rozvojové projekty v regionu.

Vzhledem k tomu, že operační program řídí Výbor Regionální rady, který je složen ze zastupitelů Ústeckého a Karlovarského kraje, vyzvali primátoři a starostové nově zvolená krajská zastupitelstva, aby na svých nejbližších jednáních přijala konkrétní opatření k urychlenému vyřešení problému s Regionálním operačním programem Severozápad. V opačném případě se náš region vystavuje riziku ztráty mnoha miliard korun určených na rozvoj měst a krajů.

 

http://img7.rajce.idnes.cz/d0703/7/7316/7316906_11a90dd14045b640ec420dcc9bf78c02/images/DSCF2868.JPG.jpg

 

 

Jan Kopál
Tiskový mluvčí
Magistrát města Karlovy Vary

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·