Primátor města na pracovní cestě v Pobaltí

27.04.2012 16:30

Primátor Karlových Varů Petr Kulhánek tento týden absolvuje na pozvání Svazu měst a obcí a Česko-baltské obchodní komory misi do pobaltských republik – Litvy, Lotyšska a Estonska. Záštitu nad misí převzal 1. místopředseda Senátu parlamentu České republiky Přemysl Sobotka a účastní se jí senátoři hospodářského výboru Senátu.

„Program mise zahrnoval obchodní a regionální fóra ve Vilniusu, Rize a Tallinnu s řadou individuálních setkání a rozhovorů s našimi zastupitelskými úřady v těchto zemích, se starosty měst, s reprezentanty cestovního ruchu a s médii,“ upřesňuje primátor.

Komentuje také ohlasy, které mise vzbudila: „Na každém z uvedených fór měly Karlovy Vary prostor pro svou prezentaci a nutno říci, že ve všech třech zemích vyvolala silný zájem, jak ze strany médií tak odborné veřejnosti. Přestože klientela přijíždějící do Karlových Varů z pobaltských zemí od vyhlášení jejich samostatnosti spíše stagnuje, nebo dokonce klesá, Karlovy Vary zde mají dobré a zvučné jméno. To byl také hlavní důvod, proč jsem cestu absolvoval – prezentovat Karlovy Vary jako lázeňskou, kulturně-historickou, sportovní a kongresovou destinaci a s pomocí lokálních reprezentantů vlády, samospráv a cestovního ruchu mapovat možné cesty posílení pozice Karlových Varů při volbě lázeňské a turistické destinace. Své dobré jméno si v Pobaltí Karlovy Vary ve velké míře nesou ještě z doby sovětského impéria, v posledních 20 letech se informací o našich lázních příliš nedostávalo.“

Od mise primátor očekává, že v následujících týdnech obdrží z jednotlivých republik kontakty na klíčové a prověřené touroperátory a média, se kterými pak Infocentrum města Karlovy Vary naváže užší kontakt. Informace budou samozřejmě předány také odborné veřejnosti a profesním sdružením v Karlových Varech.

„Pětidenní mise zahrnovala z mé strany tři prezentace před širokým fórem, desítku rozhovorů s médii a více než pět desítek individuálních rozhovorů a jednání. Po celý týden jsem byl zároveň v úzkém kontaktu s kolegy z vedení města a se svými spolupracovníky, řešili jsme akutní operativní otázky i aktuální problémy,“ dodává primátor.

Účast na misi byla plně hrazena Svazem měst a obcí.

 

Jan Kopál
Tiskový mluvčí


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·