Pří zkouškách psů v Ejpovicích obstáli všichni

16.09.2012 14:10

Babí léto a  pozvolna přicházející podzim. Taková je atmosféra současných dnů, které v brzké době odstartují sezónu honů na drobnou zvěř. Nepočítáme-li však zvěř vodní pernatou, tedy kachny a husy, kde již lov probíhá. Než se tak stane jsou na řadě míst organizovány podzimní zkoušky, tedy zkoušky, které psa kvalifikují jako lovecky upotřebitelného pro dohledání a přinášení drobné zvěře.

A takové zkoušky tradičně pořádá i Okresní myslivecký spolek Českomoravské myslivecké jednoty v Rokycanech v honitbě Mysliveckého sdružení Ejpovice. Nejinak tomu bylo i v polovině září /15. září/ tohoto roku. Muži v zeleném obtěžkáni nutnou výstrojí i výzbrojí se sešli v hostinci „U salcmanů„ na ejpovické návsi. Po nezbytném občerstvení následoval nástup a slavnostní zahájení trubačským duem Maxová – Sejkora. Poté se slova ujal ředitel zkoušek pan Klasna z MS Ejpovice, který účastníky nejen přivítal, ale popřál mnoho zdaru při plnění náročných disciplín. Následovala veterinární prohlídka psů MVDr. Uzlem, rozlosování pořadí a přesun do honitby k provedení vlastních zkoušek.

Podzimní zkoušky v Ejpovicích tentokráte oslovily jen pejsky velkého vzrůstu. Doprovázející početná korona /odborná i laická veřejnost/ měla šanci obdivovat práci dvou českých fousků a čtyř německých krátkosrstých ohařů, kteří jsou zároveň nejpoužívanějšími ohaři pro polní práci u nás. Výkony pejsků odpovědně a korektně posuzovali zkušení dlouholetí rozhodčí – Sandtner a Zábran, přičemž vrchním rozhodčím byl neméně zkušený pan Liška.

V honitbě MS Ejpovice se v současné době vyskytuje především zvěř srnčí, mufloní a černá, z drobné pak bažant a zajíc. Podle slov členů sdružení dělá největší starost myslivcům hustá silniční síť, na které ročně najde smrt několik desítek kusů zvěře a stále rozvíjející průmyslová či rodinná zástavba ubírající plochu honitby. S těmito problémy se však potýkají na Rokycansku i jinde. Každopádně lze říci, že se v honitbě ještě stále vyskytuje dostatek drobné zvěře, aby se zde mohly zkoušky loveckých psů vůbec uskutečnit, což je jistě pozitivní zprávou pro všechny milovníky a obdivovatele velkých loveckých psů.

Samotné zkoušky probíhaly tradičně v kamarádské atmosféře a nutno dodat, že tentokráte uspěli všichni – pejsci, vůdci, rozhodčí, organizátoři i přihlížející veřejnost. Pejsci tím, že všichni uspěli v 1. ceně a vůdci tak dokázali, že i přes nevalné stavy drobné zvěře lze ohaře k podzimním zkouškám připravit. Rozhodčí tím, že mohli rozdat „vysoké“ známky, organizátoři odpovědnou přípravou celých zkoušek a široká veřejnost skvělým zážitkem s možností shlédnutí výkonu loveckých psů.

Úplný závěr celého dne završilo vyhlášení výsledků a přátelské posezení v útulné hospůdce s probíráním zážitků z letošních podzimních zkoušek, které již dnes patří minulosti. Spokojeni tedy mohou být nejen vůdci se svými čtyřnohými pomocníky, ale i pořadatelé zkoušek – OMS ČMMJ Rokycany a MS Ejpovice. Nyní tedy již mohou jít pejsci na podzimní hony, kde si v praxi ověří co se během výcviku a úspěšně absolvovaných zkoušek naučili. A nám nezbývá jen doufat, že se s některými opět někdy potkáme na jiných, třeba i vrcholných kynologických akcích.  

 

http://img10.rajce.idnes.cz/d1001/7/7018/7018713_030d2b9f5eb1686f36ecf65c90c7d880/images/foto240.jpg

                                                      Nástup účastníků podzimních zkoušek

 

http://img10.rajce.idnes.cz/d1001/7/7018/7018713_030d2b9f5eb1686f36ecf65c90c7d880/images/foto249.jpg

                                    Návrat vůdců a v pozadí i rozhodčích z disciplíny společný hon

 

 

Pavel MOULIS

předseda ZO ČSOP Rokycany

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·