Přezkum výsledků maturitních zkoušek v Plzeňském kraji

25.07.2012 12:51

Plzeň, 24. 7. 2012 - Odbor školství, mládeže a sportu (OŠMS) obdržel a vyřídil celkem 240 žádostí (5,2 % z maturujících) o přezkum výsledků maturitních zkoušek. 6 žádostí bylo podáno proti výsledku ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky (MZ) a 3 žádosti proti výsledku profilové části MZ. Ani v jednom případě nebylo žadateli vyhověno. Ve školním roce 2011/2012 maturovalo na středních školách Plzeňského kraje 4630 žáků.

Každý žák, který skládal maturitní zkoušky a byl neúspěšný nebo se neztotožňoval s hodnocením, popřípadě byl ze zkoušky vyloučen, měl podle školského zákona možnost požádat písemně o přezkoumání výsledku zkoušky nebo důvodů vyloučení ze zkoušky.

231 (96,3 %) žádostí se týkalo přezkumu výsledku písemné práce ve společné části maturitní zkoušky, z toho bylo 199 (86,1 %) žádostí na přezkum výsledků z Českého jazyka a literatury, 21 (9,1 %) z Anglického jazyka a 18 (7,8 %) z Německého jazyka.     7 žáků žádalo o přezkum více jak jedné zkoušky.

Z 231 žádostí bylo kladně vyřízeno 17, z toho v 15 (6,5 %) případech byl změněn i konečný verdikt z neuspěl (a) na uspěl (a). Ve dvou případech byl původní výsledek změněn, ale žadatel nedosáhl hraničního bodového pásma pro změnu výroku.

 „V případě písemné práce a ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky mohli žáci žádosti podávat do 8 dnů od oznámení výsledku zkoušky příslušnému krajskému úřadu a to podle sídla školy. Také v těchto případech byl termín na vyřízení žádosti 30 dnů, “ říká náměstek hejtmana pro oblasti školství, mládež, sport a ekonomika Jiří Struček.

Žádosti o přezkum písemných prací z Českého jazyka a literatury a z cizích jazyků byly s vyjádřením, popř. i s doporučením zasílány na CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání), který práce zadával k přehodnocení náhodně vybraným hodnotitelům. Výsledkem byl oponentní posudek, který byl zaslán zpět na OŠMS a na základě tohoto posudku bylo ve věci rozhodnuto. V ojedinělých případech byl oponentský posudek vrácen CERMATu s novou žádostí o přehodnocení výsledku.

„Pracovníci OŠMS, kteří požadavky zpracovávali, byli tolerantní v souvislosti se lhůtami termínu pro odvolání. Někteří neúspěšní žáci totiž podávali odvolání proti výsledku písemné části maturitní zkoušky mylně na ministerstvo školství a to pak přeposílalo žádosti na OŠMS. Mnohdy u nás na odboru školství byly vyřizovány i žádosti neúplné, nepodepsané a podobně. Byl to zdlouhavý a administrativně náročný proces. Nebyl řešen ani jeden případ odvolání proti vyloučení žáka ze zkoušky,“ popisuje náměstek Jiří Struček.

V případě didaktických testů společné části maturitní zkoušky do 5 dnů ode dne, kdy byl žákovi zpřístupněn výpis výsledku didaktického testu na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), mělo ministerstvo vyrozumět žadatele do 30 dnů o výsledku přezkumu (OŠMS zatím nemá údaje z MŠMT k dispozici).

 

 

http://img11.rajce.idnes.cz/d1102/6/6727/6727849_43e7af828d5c34030d1801c670e733e3/images/ilustracni.jpg

                                                                            Ilustrační foto

 

 

 

Petra Jarošová

tisková mluvčí Plzeňského kraje

Odbor kancelář hejtmana

Oddělení mediální komunikace, vnějších vztahů a marketingu

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·