Prezidentská volba se blíží

07.12.2012 16:03

Strany a navrhovatelé: Delegujte členy volebních komisí!

Tisková zpráva

 

Blíží se prezidentská volba, kromě politických diskusí a kampaní je potřeba ji také zajistit organizačně. Stejně jako u ostatních voleb, podmínky pro činnost okrskových volebních komisí zajišťují města a obce. Členy těchto komisí mohou delegovat politické subjekty, zbytek je doplněn zájemci z řad veřejnosti.  

 

Delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise může občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně nebo Senátu, anebo politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu ČR a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje.

 

Prezidentská volba má oproti jiným volbám své odlišnosti. Například doručování oznámení o prvním zasedání okrskových volebních komisí se navrhovaným členům doručují do vlastních rukou. Termín pro dodání seznamů členů komisí, delegovaných jednotlivými politickými subjekty, končí ve středu 12. prosince 2012 v 16:00. Termín prvního zasedání komisí je v souladu se zákonem 20. prosince 2012 dopoledne.

 

Proto naléhavě doporučujeme delegujícím subjektům, aby v seznamech delegovaných členů a náhradníků komisí kromě obvyklých adres trvalého pobytu uváděly i adresu pro doručování, na které bude delegovaný schopen převzít zásilku do vlastních rukou ve dnech 14. – 18. prosince, pokud se nezdržuje v místě svého trvalého pobytu. Jestliže se oznámení do vlastních rukou nepodaří doručit a delegovaný se bez omluvy nezúčastní první zasedání komise, nemůže složit slib dodatečně.

 

Delegování do komisí by samozřejmě mělo být předem řádně projednáno s navrhovanými členy okrskových volebních komisí s ohledem na předpoklady aktivně plnit úkoly při sčítání a posuzování hlasů v obou kolech volby prezidenta, tj. ve dnech 11. a 12. 1. 2013 a také 25. a 26. 1. 2013.

 

Bližší informace o volbách a informace pro delegující subjekty na webu města www.mmkv.cz v sekci   Volba prezidenta republiky

 Jan Kopál
Tiskový mluvčí

 

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·