Prevence MP má v Karlových Varech tradici

08.02.2014 00:00

Třináct let uplynulo od doby, kdy strážníci – preventisté poprvé vstoupili do karlovarských základních škol se svým programem primární sociální prevence. Postupem času byl program rozšířen nejen na mateřské školy a školy střední, ale také na školní družiny, dětskou léčebnu Mánes či Středisko výchovné péče.  Rovněž témata, o kterých strážníci s dětmi a mládeží hovoří, přibývají a vyvíjí se. Dnes preventisté nabízejí jen v mateřských školách několik projektů, např. Děti a městská policie, Ajaxův kufřík, Včas umět a znát, je napořád či Děti a doprava.  

 

Výborný projekt "Ajaxův zápisník" běží v podání městské policie již 5 let. Projekt je určen druhým a třetím ročníkům I. stupně ZŠ. Další projekt "Street Law" má za úkol rozšířit právní vědomí dětí a mládeže ve věku 12 – 18 let, ale díky interaktivním metodám, kterých tento projekt využívá, je aplikovatelný na kteroukoli věkovou kategorii. V nabídce městské policie je dnes 25 témat převážně z oblasti správního a trestního práva. Nejfrekventovanějšími tématy jsou: šikana a kyberšikana, drogy, diskriminace a bezpečnost v dopravě.  V průběhu roku 2013 zrealizovali strážníci ve školských zařízeních více jak 520 besed.

 

Děti nejsou jedinou skupinou, které se preventisté věnují. Program, zaměřený na zvyšování pocitu bezpečí, je určen převážně seniorům a zdravotně postiženým. Senior akademie doplněná kurzy sebeobrany má již dnes své pevné místo v náplni městské policie, aktuálně probíhá 4. ročník. Ve většině Domovů důchodců a Domech s pečovatelskou službou v Karlových Varech probíhají také besedy týkající se bezpečnostních rizik.

 

Preventivní činnost městská policie každoročně doplňuje různými osvětovými akcemi a soutěžemi, které jsou určeny nejen cílovým skupinám, kterým se preventisté dlouhodobě věnují, ale také široké veřejnosti. Namátkově se jedná o Sportovní den s Ajaxem, Putovní pohár městské policie, Dopravní soutěže mladých cyklistů, Den s městem či Den integrovaného záchranného systému. 

 

Bc. Marcel Vlasák,
velitel MP Karlovy Vary
(MC)

Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·