Přehled dopravních omezení a uzavírek v Karlových Varech a okolí

20.05.2016 13:28

 

 

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

 

  • Od 25.1.2012 do doby konečného provedení sanačních prací je úplně uzavřena místní komunikace Stará Kysibelská (výjezd ze silnice I/6 za mysliveckou Střelnicí až ke křižovatce na II/222 s odbočkou na Sedlečko). Doba uzavírky je stanovena do doby konečného provedení provizorní sanace skalního svahu u silnice II/222 včetně zabezpečení místní komunikace.

·         Od 1.10.2014 do doby konečné kompletní rekonstrukce bude úplně uzavřena stezka pro chodce – schodiště o délce cca 70 m mezi ulicemi Moravská a Vyšehradská. Bude zde prováděna kompletní rekonstrukce z důvodu havarijního stavu.

·         Od 22.3.2016 do 15.5.2016 bude uzavřena část chodníku ulice Lidická ( úsek od křižovatky s ul. Polská až po křižovatku s ul. Národní) o délce cca 350 m. Budou zde prováděny stavební práce pro uložení kabelu VN. Chodci budou v předmětné lokalitě převedeni na druhou stranu dopravním značením. Obslužnost zastávky MHD  bude zajištěna a bude přemístěna mimo pracovní místo.

·         Od 30.3.2016 do 30.6.2016 bude úplně uzavřen úsek místní komunikace v k.ú. Olšová vrata, ulice Ke Golfu o délce cca 950 m. Jde o lokalitu U Pilského lesa a budou zde prováděny stavební práce z důvodu uložení nové kanalizace pro výstavbu nových RD.

·         Od 1.4.2016 do 12.9.2016 bude částečně uzavřen úsek místní komunikace v k.ú. Doubí, ulice K Přehradě. Budou zde prováděny stavební práce v komunikace pro vybudování vodovodu a kanalizace. Částečná uzavírka bude rozdělena na pracovní úseky o délce cca do deseti metrů; vždy pouze v pracovní dny (pondělí až pátek v časovém rozmezí 7:30 hod – 17:00 hod) Po ukončení pracovní směny (tj. 17:00 – 7:30 hodin) bude pracovní úsek zpřístupněn veřejnosti pomocí zásypů nebo přejezdového plechu z důvodu zajištění obslužnosti předmětné lokality.

·         Od 12.9.2016 do 15.9.2016 bude úplně uzavřen úsek místní komunikace v k.ú. Doubí, ulice K Přehradě. Budou zde prováděny stavební práce a to finální úprava celého úseku cca 600 m po uložení vodovodu a kanalizace.

·         Od 25.4.2016 do 31.8.2016 bude částečně uzavřena ulice Komenského o délce cca 100 m v úseku ke křižovatce s ulicí Studentská. Částečná uzavírka je důvodu zajištění havarijního stavu opěrné zdi podél ulice Komenského.

·         Od 9.5.2016 do 20.5.2016 bude úplně uzavřen úsek k. ú. Doubí ulice Sokolská p.p.č. 487/1 o celkové délce cca 94 m (směrem k zahrádkářské kolonii). Budou zde prováděny stavební práce v komunikaci – výměna stávajícího vodovodu pouze v pracovních dnech (pondělí až pátek; v časovém rozmezí 7:00 – 16:00 hodin). Po ukončení pracovní směny bude předmětný úsek zpřístupněn veřejnosti v čase 16:00 – 7:00 hodin)

·         Od 9.5.2016 do 27.5.2016 bude částečná uzavřena ulice Jízdárenská (úsek mezi ul. Moskevská a ul. Vrázova) o délce cca 70 m. Bude zde prováděna rekonstrukce vozovky po polovinách se zachováním průjezdu po celou dobu prováděných prací. Dne 21.5.2016 budou stavební práce přerušeny z důvodu konání sportovní akce „1/2 Maraton Karlovy Vary“ pro zajištění bezpečného průběhu konané sportovní akce. Po celou dobu trvání částečné uzavírky zhotovitel zajistí bezpečný přístup do školy v předmětném úseku.

·         Od 16.5.2016 do 20.6.2016 bude částečně uzavřen úsek místní komunikace ulice Zámecký vrch o délce cca 70 m (před objektem 424/16), budou zde prováděny stavební práce v komunikaci pro umístění horkovodní přípojky. Práce budou prováděny po polovinách vozovky se zachováním průjezdu po celou dobu prováděných prací.

·         Od 23.5.2016 do 26.8.2016 budou prováděny stavební práce v komunikaci z důvodu přeložky NTL plynovodu ulice Chelčického za úplné uzavírky, které jsou rozděleny do etap:

1.     etapa od 23.5.2016 – 14.6.2016 ul. Chelčického od č.p. 1576/18 k č.p. 159/37

2.     etapa od 15.6.2016 – 9.7.2016   ul. Chelčického od č.p. 1529/8  k č.p. 1571/11

3.     etapa od 10.7.2016 – 3.8.2016   ul. Chelčického od č.p. 1571/11 k č.p. 1559 ul. Vrázova

4.     etapa od   4.8.2016 – 26.8.2016 ul. Chelčického od č.p. 1571/11 do křižovatky ul. Moskevská- uzavírky budou postupné dle uvedených etap

Průjezd spodní částí ulice Chelčického bude zajištěn přechodnou úpravou provozu. Celková délka uzavírky je cca 280 m.

  • Od 25.5.2016 do 14.6.2016 budou prováděny stavební práce v ulici Svahová z důvodu opravy povrchu komunikace a chodníků. Celková délka uzavírky je cca 100 m. Práce jsou rozděleny:

1.     částečná uzavírka od 25.5.2016 do 8.6.2016, pravá část ul. Svahová, průjezd po polovinách vozovky bude zajištěn přechodnou úpravou provozu.

2.     úplná uzavírka od 9.6.2016 do 14.6.2016, horní část ulice Svahová.

  • Od 23.5.2016 do 29.7.2016 bude prováděna rekonstrukce chodníků ulice Lidická, k. ú. Drahovice  za částečné uzavírky pro objekt č.p. 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536), práce budou probíhat po polovinách chodníku se zachování pohybu chodců, bezpečný průchod bude zajištěn dopravním zařízením.
  • Od 25.5.2016 do 29.7.2016 bude úplně uzavřen chodník v k.ú. Rybáře, ulice Severní p.p.č. 399/263 pro objekt č.p. 868 a 867. Bude zde prováděna rekonstrukce chodníku o celkové délce cca 90 m. Přístup do objektu je zajištěn je možný vstupem z druhé strany budovy.

·         Od 26.4.2016 do 18.5.2016 bude úplně uzavřena  křižovatka ulice Závodní a Na Průhoně k důvodu výkopových prácí při rekonstrukci vodovodu.  Objížďka je vedena objížďka je vedena po místní komunikaci Lipová, I. Máje, Na Průhoně, Dr. Meerwalda s vyústěním na místní komunikace V Lučinách

·         Dne 26.5.2016 bude úplně uzavřen úsek místní komunikace ulice Plešivecká v obci Karlovy Vary. Důvodem je  krátkodobé stání jeřábu na parkovišti při dopravě břemene na střechu domu Plešivecká č.p. 11.

 

·         Dne 21.5.2016 se koná sportovní akce 1/2 Maraton Karlovy Vary na místních komunikacích:  Divadelní náměstí, Horova, Festivalový most,  I. P. Pavlova, Jánský most, Karla IV., Lázeňská, Mariánskolázeňská, Mírové náměstí, Mlýnské nábřeží, Moskevská, most 17. listopadu, nábřeží Osvobození, nám. Republiky, Nová louka, Slovenská, Stará louka, Šumavská, T. G. Masaryka, Tržiště, Varšavská, Vřídelní, Dr. Davida Bechera (část od křižovatky Krále Jiřího, Moskevská křižovatku s ulicí T. G. Masaryka), Zahradní, Západní, Kpt. Jaroše, Závodní, Studentská, Plzeňská, Sadová. Z tohoto důvodu dojde k následujícím uzavírkám a dopravním omezením:   

od pátku 20.5.2016 od 18.00 hodin do soboty 21.5.2016 do 24.00 hodin: nábřeží Osvobození s podmínkou zachování průjezdu autobusů MHD dne 20.5.2016 do 20.00 hodin - umístění technického zázemí.

v sobotu 21.5.2016 od 15.30 h do 17..00 hodin: I. P. Pavlova, Karla IV., Jánský most, Lázeňská, Mlýnské nábřeží, T. G. Masaryka, Tržiště, Vřídelní, Zahradní pro závod – RODINNÝ BĚH.

 

v sobotu 21.5.2016 od 17.00 h do 22.00 hodin: I. P. Pavlova, Karla IV., Jánský most, Lázeňská, Mlýnské nábřeží, T. G. Masaryka, Tržiště, Vřídelní, Zahradní Dr. Davida Bechera (část od křižovatky Moskevská křižovatku s ulicí T. G. Masaryka), Festivalový most, Divadelní náměstí, Horova, Mariánskolázeňská, Mírové náměstí, Mlýnské nábřeží, Moskevská, nám. Republiky, Nová louka, Slovenská, Stará louka, Šumavská, T. G. Masaryka, Varšavská, Západní, Kpt. Jaroše, Závodní, Studentská, Plzeňská .

 

Uzavírkou jsou dotčeny místní komunikace v oblasti závodu, objížďka se vzhledem k rozsahu akce nestanovuje a nenařizuje. 

  

Možnosti vjezdu a výjezdu z oblastí dotčených uzavírkou dle pokynů a za asistence příslušníků PČR:

Lokalita Tuhnice – výjezd bude možný od 19.30 h po trase Krymská, Charkovská, Západní směr Chebský most.

Lokalita Krále Jiřího – vjezd bude možný přes ulici Dr. Davida Bechera (příčný přejezd na pokyn příslušníka

Policie ČR) – Jaltská – Dr. Engla (příčný přejezd na pokyn příslušníka policie ČR) – náměstí Republiky – Chebský most.

Lokalita Závodní – po celou dobu uzavírky bude zachován pouze výjezd/vjezd do OC VARAYÁDA z ulice Chebská přes ulici Kpt. Jaroše. Do oblasti Dvory bude možnost výjezd/vjezd pouze přes ulici 1. Máje.

Lokalita Plzeňská, Studentská – v době od 17.00 do 20.30 h nebude možný výjezd/vjezd z ulic Plzeňská, U Podjezdu, Pod Lesem, Novotuhnická, od KV ARENY, a ze Studentské ve směru od Doubského mostu do města z ulice Strmá. Provoz přes Doubský most bude zachován v šířce jednoho jízdního pruhu kyvadlově.

Lázeňské území - z celého vnitřního lázeňského území NEBUDE možný výjezd/vjezd od 17.00 do 22.00 hodin.

PO DOBU TRVÁNÍ UZAVÍRKY BUDE AUTOBUSŮM VEŘEJNÉ LINKOVÉ DOPRAVY UMOŽNĚN VJEZD A VÝJEZD NA ZASTÁVKY KARLOVY VARY, TERMINÁL ZA ASISTENCE POLICIE ČR POUZE PŘES CHEBSKÝ MOST.

ZASTÁVKA KARLOVY VARY, TRŽNICE BUDE DNE 21.52016 UZAVŘENA PRO VŠECHNU DOPRAVU. Blížší informace naleznete na stránkách DPKV, a.s., případně na přiloženém letáku Pulmaraton_omezení_ MHD.

 

Za organizování a zabezpečení akce pod uzavírkou zodpovídá: Tomáš Mirovský, Turkmenská 4, 101 00 Praha, tel. 603 887 419. Ve čtvrtek 21. května a pátek 22. května od 9.00 do 17.00 hodin a v den závodu v sobotu 23. května od 11.00 do 22.00 hodin je k dispozici bezplatná dopravně informační telefonní linka 800 165 102. Informace lze najít i na webu: http://www.runczech.com/cs/akce/mattoni-1-2maraton-karlovy-vary-2016/dopravni-informace/index.shtml  http://www.runczech.com/cs/akce/mattoni-1-2maraton-karlovy-vary-2016/dopravni-informace/index.shtml

 

 

 

SILNICE II. a III. třídy

 

·         Od 18.4.2016 do 27.10.2016 částečná uzavírka silnice silnice č. II/222 staničení km 9.228-9, 9,952 – 10,245, 10,678 – 10,696 a silnice III/2224 staničení km 2,990 – 3, 140, 3,182 – 3,432, 3,477 – 4,041, 4,292 – 4,624,v obci Mírová, z důvodu provádění stavebních a výkopových prací pro kanalizaci. Název stavby: „Mírová – odkanalizování“.

·         Částečnou uzavírku silnice silnice č. III/2206 staničení km 2.010 - 2.730 a 3,380, na dobu od 1.4.2016 do 31.10.2016, z důvodu provádění stavebních prací výkopové práce pro kanalizaci.

Název stavby: „Děpoltovice – splašková kanalizace“. V částečně uzavřeném úseku bude zajištěna bezpečná trasa pro chodce a umožněn přístup k sousedním nemovitostem a nedojde k omezení složek IZS, ani vozidel linkové osobní dopravy.

·         Částečnou uzavírku silnice silnice II/226, v obci Chyše, ulice Lubenecká, po úsecích cca 200 m, na dobu od 11.4.2016 do 30.6.2016, z důvodu provádění stavebních prací. Název stavby: „Chyše – kanalizace III. etapa“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

·         Úplnou uzavírku silnice III/1947 na trase Štoutov - Mokrá v délce cca 990 m, od 19.5.2016 na dobu jednoho roku z důvodu „provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava zastavena v obou směrech na maximální nepřerušenou dobu 10 minut. Průjezd jednotek IZS v zásahu nebude omezen.

·         Úplná uzavírka silnice silnice č. II/194 v úseku náměstí obce Valeč cca 100 m, na dobu od 20.5.2016 do 8:00hod. do 22.5.2016 do 18:00hod z důvodu konání akce „Slavnost květů 2016 Valeč“. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po silnicích III.třídy 1941 a 1944, po protilehlé straně náměstí.

·         Částečnou uzavírku silnice III/1794 staničení km 8.00 v k.ú.  Javorná, obec Bochov, staničení km 8,00, na dobu od 23.5.2016 do 30.5.2016, z důvodu provádění údržbových prací. Název stavby: „Oprava propustku“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

·         Úplná uzavírka silnice silnice č. III/21047 ve městě Nejdek na trase od křižovatky náměstí Karla IV.s ul. Karlovarskou, po křižovatku ul. Nádražní s ul. Rooseveltova, od 17.6.2016, 20:00 hod. do 19.6.2016, 07:00 hod. z důvodu konání kulturní akce: „Nejdecká pouť“. Současně se nařizuje obousměrná objížďka po místních komunikaci a silnici III/21047 a stanovuje se její trasa: směr Karlovy Vary – Kraslice, ulicemi  Karlovarská, Poštovní a zpět.

·         Částečnou uzavírku silnice III/1794 staničení km 8.10 v k.ú.  Javorná, obec Bochov, staničení km 8,10, na dobu od 30.5.2016 do 6.6.2016, z důvodu provádění údržbových prací. Název stavby: „Oprava propustku“. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

·         Částečnou uzavírku silnice II/208 staničení km 10.643 - 11.178, Bečov nad Teplou - Vodná na dobu od 13.6.2016 do 24.6.2016, důvodu opravy povrchu vozovky. Objížďka se nenařizuje, v úseku s omezením bude doprava vedena v obou směrech.

 

Zdroj: TZ  Magistrátu města Karlovy Vary

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·