Polské a české děti budou společně lyžovat

13.01.2012 09:31

Ve druhém únorovém týdnu (13.-18.02.2012) se na Hedeči u Králík sejdou na lyžařském kurzu páťáci z Lanškrouna se svými kamarády z polského Dzierzoniowa. Vedle výuky zimních sportů je čeká i prohlídka města Králíky, vojenského opevnění budovaného před druhou světovou válkou a kláštera na Hedeči. 

Společné lyžování českých a polských dětí je jednou z aktivit téměř patnáctileté spolupráce dvou škol z česko-polského příhraničí – lanškrounské Základní školy Dobrovského a  dzierzoniowské 3. základní školy. K prvním kontaktům mezi školami došlo už v první polovině roku 1997.
Od té doby se žáci i učitelé pravidelně setkávají. Získáváním finanční podpory z evropských zdrojů dokazují pedagogové zájem o vysokou kvalitu všech společných aktivit. 

Základní škola Dobrovského už získala dva granty z Euroregionu Glacensis na projekty, jejichž názvy velmi vypovídají o cílech spolupráce: Blíž k sobě ve společné Evropě, Žijeme ve společné Evropě a v roce 15. výročí spolupráce budou usilovat o třetí grant pod názvem Pracujeme ve společné Evropě. V rámci projektů byly pořádány společné konference učitelů obou škol, tvůrčí dílny pro děti partnerských škol, turistické výlety a pěvecké soutěže.
Spolupráce je podporována a sledována vedením obou měst.  Na Hedeč se za dětmi chytají i starostové Lanškrouna a Dzierzoniowa. Na otázku „Co chce společně s dětmi na kurzu podniknout?“ odpověděla starostka Lanškrouna Stanislava Švarcová:
Odpoledne si ráda zalyžuji se skupinou polských žáků. Večer vytvoříme s  dětmi z Dzierzoniowa plakáty s obrázky, kresbami a informacemi o městě Lanškroun, lanškrounské děti vyzpovídají starostu partnerského města a také vyhotoví prezentační materiály. Těším se i na neformální setkání se starostou partnerského města a učiteli.

„Naše vzájemná patnáctiletá spolupráce obohatila obě školy, z polské školy jsme přebrali některé zkušenosti. Děti mají možnost poznat jiné prostředí, mnohdy vznikne kamarádství a vzájemné dopisování. Jako velmi cenné považuji jazykové zkušenosti a zjištění, že ve společné Evropě se bez znalostí jazyků neobejdu. Spolupráce se zintenzivnila díky spolufinancování z euroregionu Glacensis. Žáci obou škol mají možnost prožít mnoho hezkých společných chvil při různých společných akcích obou škol.“ doplnil ředitel Základní školy Dobrovského Oldřich Strnad.
                                                  "Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.“


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·