Podpora pro průmyslovou zónu na Sokolovsku

03.11.2016 11:02

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu se bude na podnět premiéra znovu zabývat zařazením průmyslové zóny ve Starém Sedle na Sokolovsku mezi ty plochy, na jejichž rozvoj bude možné čerpat peníze od státu. Bohuslav Sobotka to potvrdil v odpovědi na dopis hejtmana Karlovarského kraje Martina Havla.

Odesláním dopisu, v němž Karlovarský kraj žádá o zařazení průmyslové zóny ve Starém Sedle na seznam ploch podporovaných z národních programů, pověřila hejtmana krajská tripartita. Už dříve sokolovskou zónu stát vyřadil ze seznamu prioritních ploch, protože nesplnila potřebná kritéria. Tou základní podmínkou pro čerpání peněz je především převedení zóny ze soukromých rukou do vlastnictví města nebo kraje. „Město Sokolov jedná o možnosti získat tuto plochu od jejího nynějšího vlastníka, kterým je společnost Sokolovská uhelná, z obou stran je zájem situaci vyřešit. Věřím, že se podaří v budoucnu prosadit tuto lokalitu mezi strategické plochy, protože v souvislosti s útlumem těžby bude na Sokolovsku třeba nabídnout nová pracovní místa,“ uvedl hejtman Martin Havel.

Průmyslová zóna Staré Sedlo má rozlohu okolo 124 hektarů.  V současnosti je připravena pro průmyslovou výrobu a skladování.  Oblast má dobré dopravní napojení na páteřní dálnici D6. S hledáním investorů a obsazením zóny by mohla pomoci například agentura CzechInvest.

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·