Podpis memoranda o spolupráci mezi PK a Západočeskou univerzitou

24.11.2017 19:48

 

 

Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard dnes na krajském úřadě společně s rektorem Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) Miroslavem Holečkem podepsal Memorandum o spolupráci mezi Plzeňským krajem a Západočeskou univerzitou v Plzni.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2017_1/20171124195645_001_ls.png

 

Záměrem memoranda je zapojit studenty ZČU do aktuálních problematik spojených s životem v Plzeňském kraji a připravit je tak k praktickému využití jejich studijních předpokladů v jejich budoucích profesních oblastech. Memorandum navazuje na smlouvu o regionální spolupráci a partnerství uzavřenou mezi zúčastněnými stranami z 19. prosince 2012.

Naše partnerství s Plzeňským krajem funguje mnoho let, čehož si velmi vážím. To, že nyní společně doplňujeme další oblasti a formy spolupráce, znamená, že si uvědomujeme, jak si můžeme být navzájem prospěšní,“ říká rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček. „Naši studenti už na škole dostanou možnost uplatnit své znalosti v praxi a zároveň pomohou tam, kde je to přínosné pro kraj,“ vysvětluje Miroslav Holeček.

Chtěli bychom využít studenty, aby nám pomohli udělat kraj lepší. Peníze, které univerzitě poskytneme, nebudou využity jen třeba na konferencích, ale přispějí k rozvoji našeho kraje,“ doplnil hejtman Josef Bernard.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2017_1/20171124195938_001_ls.png

Obsahem memoranda je podpora a poradenství pro malé a střední podnikatele, zapojení studentů ZČU do poradenství osobám v obtížných životních situacích, podpora technického vzdělávání formou motivace žáků a studentů základních a středních škol o studium v technických oborech, využití výzkumných center, vykonávání praxe studentů pedagogické fakulty na školách zřizovaných Plzeňským krajem, zřízení základní cizojazyčné školy pro potřeby zahraničních pracovníků ZČU a firem v regionu, účast odborníků ZČU v komisích Plzeňského kraje a podpora jednotlivých projektů ZČU Plzeňským krajem.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Plzeňského kraje

LPP

 

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·