Podnapilý muž narušovat bezpečnost silničního provozu

10.07.2012 16:04

 Dne 8.7.2012 v dopoledních hodinách byla motohlídka MP Plzeň  přivolána  k  OD Tesco-Borská pole  v Plzni. Měl se zde nacházet  podnapilý muž, který vrávorá a padá do vozovky. Po příjezdu hlídky byla na místě zjištěna totožnost muže  a  jelikož   bylo muži   z  dechu  silně cítit alkohol, byl znečištěný, nesrozumitelně komunikoval, narušoval bezpečnost silničního provozu a na místě svým chováním vzbuzoval veřejné pohoršení byl hlídkou převezen na protialkoholní záchytnou stanici (PAZS) v Plzni. Muž byl přijat zdravotnickým  personálem, ale hlídka i nadále asistovala zdravotní sestře při vysvlékání muže na šatně, protože byl velice agresivní. Muž sprostě nadával a dokonce se pokusil  udeřit zdravotní sestru, což mu strážníci znemožnili použitím donucovacích prostředků (páka na zápěstí a služební pouta). Vzhledem k agresivnímu chování a vizáži osoby, pojala hlídka podezření, že by se mohlo jednat o osobu, na které by PČR mohla mít právní zájem, což se potvrdilo. Následnou lustrací bylo zjištěno, že muž je v pátrání Schengen. Celou věc hlídka MP předala k dalšímu šetření PČR.

 

 

  Vlčková Andrea

  Metodik prevence kriminality

  Městská policie Plzeň

  Odbor analýzy a prevence kriminality

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·