Podání bezchybné kandidátní listiny usnadní vzorové formuláře

23.06.2014 12:08

Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014. Lhůta pro podání kandidátních listin registračnímu úřadu vyprší volebním stranám v úterý 5. srpna v 16:00 hodin.

 

Doporučujeme všem subjektům (politickým stranám, politickým hnutím, jejich koalicím, nezávislým kandidátům či jejich sdružení, sdružení politických stran či politických hnutí a nezávislých kandidátů), aby k podání kandidátních listin Magistrátu města Karlovy Vary jako registračnímu úřadu využily vzory formulářů, které jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách Magistrátu města Karlovy Vary www.mmkv.cz v sekci „Volby do zastupitelstev obcí 2014“.

 

Vedle vzorů kandidátních listin pro jednotlivé typy volebních stran jsou zde k dispozici i další související dokumenty, například vzor prohlášení kandidáta, které musí být přiloženo ke kandidátní listině, nebo vzor petice pro nezávislé kandidáty či sdružení nezávislých kandidátů.

 

Využití těchto dokumentů doporučujeme zejména z důvodu minimalizace případných chyb a nedostatků v podané kandidátní listině a jejich následného odstraňování na výzvu registračního úřadu.

 

Helena Kyselá

Tisková mluvčí

(MC)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·