Pod krásenskou rozhlednou vyrostou české a německé stromy

13.10.2017 08:29
Mladí obyvatelé z Krásna a mladí obyvatelé z partnerského německého města Bischofsgrünu se o víkendu potkají pod krásenskou rozhlednou při příležitosti společné výsadby lip a dubů jako národních stromů obou států.

V rámci projektu 72 hodin  a s podporou Tandem  proběhne víkendové setkání mladých obyvatel Krásna a Bischofsgrünu. V pátek 13. října, proběhne společný večer v podobě turnaje ve fotbálku, v sobotu, 14. října, pak proběhne společná výsadba stromů u rozhledny. "Účelem akce je ukázat, že kromě obvyklých přeshraničních slavností, lze spolupráci rozvíjet i na podstatně trvalejších a hlubších základech. Proto vysadíme symbolicky lípy a duby jako národní stromy," shrnuje Anna Marie Schröcková, hlavní organizátorka.

 

 

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·