Plzeňský kraj má novou ortofotomapu

20.02.2012 15:07

Plzeň, 17. 2. 2012- Plzeňský kraj pořídil novou mapu leteckých snímků celého území kraje. Ortofotomapa vznikala snímkováním digitální kamerou v průběhu září a října 2011. Mapa za více než 3 miliony korun nově obsahuje 35 největších měst v kraji a umožňuje časové srovnávání daných lokalit.

Návštěvníci mapového portálu PK mohou formou volně přístupných mapových služeb najít leteckou mapu na adrese http://mapy.plzensky-kraj.cz. Posuvník v mapové službě dokonce umožňuje prolínání staré a nové ortofotomapy.


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·