Plzeňskou debatu o integraci cizinců doplní bohatý kulturní program

23.05.2012 17:21

Plzeň je podle statistik Ministerstva vnitra po Praze, Brně a Karlových Varech čtvrtým městem, kde žije největší počet cizinců z takzvaných třetích zemí. Jejich integrace je jedním z klíčových pilířů sociální politiky města Plzně v dané oblasti. Odbor kultury a Centrum na podporu integrace cizinců zorganizovaly akci s příznačným názvem „Naše – vaše kultura 2012“, jejímž cílem je prostřednictvím kultury tento proces usnadnit. Program minifestivalu, který se uskuteční v úterý 29. května v kulturním domě Peklo, je rozdělen na dvě části. První, odbornou část tvoří diskuze k aktuální problematice sociokulturní integrace cizinců. Druhý blok je koncipován pro širokou veřejnost bez rozdílu národnosti. Na návštěvníky čeká bohatý program včetně ochutnávky exotických pokrmů.

 

Odbornou část zahájí primátor Martin Baxa, který nad akcí převzal záštitu. „Ač je kultura v každé zemi trochu jiná a je znakem, kterým se národy často vůči sobě vymezují, na druhou stranu se vyznačuje něčím, co všechny propojuje a pomáhá překonávat vzájemné rozdíly a budovat důvěru a porozumění mezi těmito často odlišnými světy,“ říká primátor.

Podle údajů Ministerstva vnitra z 30. listopadu 2011 žije v Plzni 10 928 cizinců, kteří zde mají evidovaný trvalý nebo přechodný pobyt. Necelých sedm tisíc z nich jsou obyvatelé z takzvaných třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii). „Počet cizinců v Česku od druhé poloviny roku 2009 neustále klesá, a to především v souvislosti s ekonomickou krizí a změnou zákona, který pobyt cizinců na území České republiky zpřísňuje. Předsudky společnosti vůči této skupině obyvatel ale nadále trvají. Cesta kulturního dialogu je jednou z možností, jak pohled většinové společnosti na cizince alespoň částečně změnit,“ dodává Zuzana Sermešová, vedoucí plzeňského Centra na podporu integrace cizinců.

Informační blok akce bude zaměřen na aktuální problematiku v oblasti sociokulturní integrace cizinců, dotační politiku města Plzně a kulturní aktivity cizinců. Na jednom místě se sejdou zástupci státní správy, samosprávy i neziskových organizací cizinců a subjektů, které s migranty pracují. 

„Kultura národnostních menšin a cizinců má v Plzni své zástupce. Svojí aktivní činností se snaží rozvíjet vztahy s většinou společností a zároveň obohacují místní kulturu. Stejně tak existuje řada neziskových organizací a projektů, které usilují o prohloubení a zintenzivnění vzájemných vazeb. Rádi bychom, aby se tato forma spolupráce v souvislosti s rokem 2015 ještě rozšířila, a proto jsme se prostřednictvím této platformy rozhodli poskytnout oběma stranám prostor pro sebeprezentaci a vzájemné poznání,“ vysvětluje Květuše Sokolová z odboru kultury plzeňského magistrátu.

Pro veřejnost je od 16 hodin připraven bohatý kulturní program. Představí se několik hudebních skupin a tanečních formací. Dvě nejznámější hudební uskupení ukrajinský Ignis a vietnamská kapela Son Huong návštěvníkům přiblíží kulturu dvou v Plzni nejpočetnějších komunit. Zájemci budou mít možnost ochutnat pokrmy nejen z Vietnamu, Ukrajiny a Ruska, ale také z poněkud exotičtějších částí světa, jako je například Nepál nebo Afrika. Na své si přijdou milovníci orientálního i afrického tance. Doprovodný program láká i na workshop arabštiny, tetování henou, arabské líčení, pojízdnou čajovnu či výstavu fotografií „Já, člověk“. Ta představuje fotografie žadatelů o mezinárodní ochranu, kteří žijí v přijímacích a pobytových střediscích Správy uprchlických zařízení MV.

 

Centrum pro integraci cizinců Plzeňský kraj je zřizováno Správou uprchlických zařízení, která je rozpočtovou organizací Ministerstva vnitra. V Plzni působí od roku 2009. Jeho cílovou skupinou jsou cizinci z tzv. třetích zemí, kteří na území ČR pobývají v rámci dlouhodobého nebo trvalého pobytu. Cílem projektu je poskytnout prostor pro výhledovou a koncepční podporu integrace cizinců. Centrum se zaměřuje také na sociální a právní poradenství, pořádá vzdělávací semináře, sociokulturní kurzy a kurzy češtiny. V roce 2011 využilo jeho služeb 1371 klientů.


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·