Plzeňská radnice je díky novému výtahu bez bariér

06.12.2017 16:27

 

 

Nově vybudovaný výtah v historické budově plzeňské radnice na náměstí Republiky začal sloužit veřejnosti. Návštěvníci se nyní pohodlně dostanou do Obřadní síně v prvním patře, kde se koná většina významných společenských akcí, stejně tak do druhého patra a dosažitelný výtahem je i Sněmovní sál ve třetím patře, jenž poskytuje prostory pro zasedání zastupitelstva, školení či konference. Do výtahu se nastupuje z průchodu do dvora radnice, tedy přes mázhauz a vrátnici. Jeho vybudování včetně dalších bezbariérových úprav i nového sociálního zázemí vyšlo na 23 milionů korun s DPH. Zhotovitelem byla firma Metrostav a. s.

 

„Radnice byla jedním z posledních klíčových městských objektů, který zůstával pro tělesně postižené a méně pohyblivé občany těžko dostupným. Jsem rád, že se realizace podařila, byť první studie bezbariérových úprav vznikla už v roce 1995. Úprava sice probíhala za plného provozu, ale vyžádala si některá omezení, proto tímto děkuji za trpělivost zaměstnancům i návštěvníkům radnice,“ uvedl primátor Martin Zrzavecký. Kromě vestavby výtahu byly vybudovány i bezbariérové toalety.

http://www.foto.oko24.info/vydano/2017_1/20171206162940_001_ls.png

 

„Bezbariérové zpřístupnění interiéru radnice bylo komplikované kvůli tomu, že celý radniční komplex tvoří tři propojené památkově chráněné budovy s odlišnou výškou jednotlivých podlaží. Po výstavbě výtahu a zdvižné plošiny do Obřadní síně se však podařilo zpřístupnit bez bariér zhruba 90 procent budovy včetně kanceláří všech představitelů vedení města,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář. Výtah se nachází v zadním traktu domu a lidé do něho nastupují z průjezdu do dvora. Na úrovni třetího patra, tedy v místě Sněmovního sálu, je výtahová šachta již nad úrovní střech Císařského domu. Z náměstí viditelná není, pouze z vyhlídkové plošiny věže katedrály sv. Bartoloměje.

  

Celkové náklady na stavbu, která byla zahájena letos v lednu, činí včetně projektové dokumentace 23,131 milionu korun s DPH. Na projekt město získalo dotaci ve výši 8,686 milionu korun z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.  

http://www.foto.oko24.info/vydano/2017_1/20171206163029_001_ls.png

 

Výtah dnes prochází místy, která se většinou  netýkají historických renesančních konstrukcí radnice. Vybudování výtahové šachty si vyžádalo pouze ve sklepě sousedního Císařského domu částečné odstranění klenby a ve třetím patře odstranění parapetu jednoho z oken. „Při celkovém vyhodnocení významu a přínosu výtahu pro vytvoření bezbariérového přístupu jsou vynucené zásahy do historických konstrukcí minimální. Akce u mě patří za více než třicet let, co pracuji v památkové péči, k jedněm z nejzdařilejších,“ řekl vedoucí Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně Petr Marovič. 

 

Pro bezbariérové zpřístupnění radnice bylo nutné uvažovat i o přístupové cestě k budově, zejména od blízkých zastávek MHD a od nejbližších parkovacích míst vyhrazených pro držitele průkazů TP, ZTP a ZTP/P. Proto se v průběhu loňského a letošního roku uskutečnily také úpravy některých komunikací v blízkosti náměstí Republiky. „Nyní vede bezbariérová trasa až ke vstupu do budovy radnice již od zastávek MHD v sadech Pětatřicátníků, na náměstí Republiky i od tramvajové zastávky v Pražské ulici, a stejně tak i od vyhrazených parkovacích míst na náměstí Republiky,“ dodal Petr Náhlík, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí. Autorem projektu je ATELIÉR SOUKUP OPL ŠVEHLA  s. r. o. 

 

 

Zdroj: TZ Magistrátu města Plzně

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Žáci školy pomáhají v čase adventním
Česká firma s dlouholetou tradicí
s dlouholetou tradicí
Kouzelné Vánoce s Českou sítí
 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·