Plzeňané se v noci bojí více doma než na ulici, ukázal průzkum

14.03.2012 12:15

Borský park, hlavní vlakové nádraží, centrální autobusové nádraží, Vinice nebo Jateční ulici považují Plzeňané za nebezpečné lokality. Nejvíce se obávají kapesních krádeží, fyzického napadení, zneužití osobních dat, loupežného přepadení nebo vandalismu. V noci na ulici a doma se cítí převážně bezpečně. Takové výsledky ukázal druhý průzkum postojů veřejnosti ke kriminalitě v Plzni, který pro městkou správu prováděl kolektiv katedry psychologie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.

 

„Pocit bezpečí Plzeňanů jsme si nechali analyzovat již v roce 2009. Šlo o pilotní projekt, jehož výstupy nám pomohly zaměřit se pomocí různých opatření v činnosti městských strážníků, ale i státní policie na zlepšení situace,“ uvádí Robert Houdek, radní pro bezpečnost. „Po dvou letech jsme se k analýze vrátili a navíc jsme výsledky nechali srovnat s těmi z roku 2009,“ dodává radní Houdek.

 

Oproti roku 2009 se o problematiku kriminality Plzeňané méně zajímají. Více je znepokojuje

politická situace, zvyšující se počet cizinců a nezaměstnanost.

 

Míra strachu z jednotlivých trestných činů v průběhu dvou let u občanů mírně poklesla, zejména u trestných činů, jako je vandalismus, týrání, šikanování, podvod, vloupání do domu či bytu, vražda a krádež automobilu nebo věcí z automobilu. „Strach z fyzického napadení, kapesní krádeže, loupežného přepadení, sexuálního obtěžování, vydírání, znásilnění a zneužití osobních dat zůstal na obdobné úrovni roku 2009,“ uvádí Aleš Průša, vedoucí odboru bezpečnosti a prevence kriminality.

Senioři na přední pozice umístili kapesní krádež a fyzické napadení, na poslední pak týrání a šikanování. „Toto zjištění považujeme za pozitivní, protože na celostátní úrovni se senioři stále častěji stávají oběťmi domácího týrání,“ podotýká Aleš Průša.

 

Více než polovina občanů se cítí v noci na ulici bezpečně, 27 procent dokonce velmi bezpečně. Přibližně 20 procent respondentů uvedlo, že prožívá v noci na ulici nepříjemné ohrožující pocity. „Podle očekávání se muži cítí v noci na ulici bezpečněji než ženy, ale i u žen mírně převažuje pocit bezpečí,“ komentuje výsledky Aleš Průša. „U míry strachu v noci na ulici došlo k poklesu. Například méně se lidé bojí v noci v katastru slovanského městského obvodu, který v průzkumu z roku 2009 vyšel jako nejproblematičtější. Naopak více se lidé bojí v noci doma. V této sledované kategorii byl největší negativní posun v centrálním obvodu,“ pokračuje Průša.

 

Nebezpečnými lokalitami při srovnání údajů z roku 2009 zůstávají, ale s větší četností, Borský park, hlavní vlakové nádraží, centrální autobusové nádraží, centrum města a Jateční ulice. Nově respondenti uváděli Borská pole, Jižní Předměstí a okolí „malého“ Tesca. „Z obecných kategorií, které průzkum zahrnoval, byly nejčastěji uváděny bary, podchody, zastávky MHD, ubytovny, přičemž zastávky MHD se v průzkumu 2009 nevyskytovaly. Z konkrétních lokalit lze za nejvýraznější pozitivní posun považovat vnímání části Petrohrad na Slovanech. Nejvíce negativně je hodnocen Borský park,“ doplňuje Aleš Průša.

 

Do průzkumu bylo zahrnuto 1808 výpovědí z celkem 1869 oslovených osob. Sběr dat byl realizován formou osobního rozhovoru tazatele s respondentem, přičemž byl beze změny použit standardizovaný dotazník z roku 2009, aby se mohly porovnat výstupy obou analýz. S nimi bude pracovat jak Policie České republiky, tak Městská policie Plzeň. „Závěry jsme rovněž využili při tvorbě Plánu prevence kriminality na následující dva roky,“ doplnil Průša.


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·