Plánovaný obchvat Chebu je bezpečný

03.04.2012 08:39
Silnice Prokázal to bezpečnostní audit, jehož předmětem bylo určení dopravně bezpečnostních nedostatků na trase plánovaného jihovýchodního obchvatu Chebu a navržení řešení, která by vedla ke zvýšení bezpečnosti stavby. Stávající silnice vede nyní převážně obydlenými částmi města Cheb.

„Bezpečnostní audit prokázal, že v těchto úsecích hrozí vysoké riziko střetu vozidel s chodci, cyklisty a linkovými autobusy MHD Cheb. Obyvatelé čtvrtí, kudy jezdí nejvíce aut, jsou navíc vystaveni negativním vlivům, které sebou vysoké dopravní zatížení přináší,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil. Na stávající komunikaci se počet vozidel pohybuje v rozmezí necelých 6 tis. – téměř 14 tis. za 24 hodin (údaje k roku 2010). Podíl těžkých nákladních vozidel se pohybuje v rozmezí necelých 10% – téměř 19%.

Současný nevyhovující stav by řešila výstavba jihovýchodního obchvatu, který umožní odvedení především těžké nákladní a tranzitní dopravy mimo centrum města Cheb. Silnice by se navíc stala důležitou spojnicí od silnice I/6 resp. R6 k německé hranici a dále pak do Waldsassenu. „V projektové dokumentaci byla zjištěna určitá bezpečnostní rizika, která jsou dána především stávající konfigurací terénu, napojením na stávající komunikace a okolní zástavbou. Tato rizika byla odstraněna, anebo snížena na minimum,“ vysvětlil Petr Navrátil.

Navržený obchvat je jako celek z hlediska bezpečnosti rozhodně vhodnější řešení ve srovnání se stávajícím stavem.

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·