Plánované zpoplatnění německých pozemních komunikací znepokojuje občany kraje

06.08.2014 12:22

V souvislosti s chystaným zpoplatněním německých pozemních komunikací se na hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného obracejí obyvatelé Karlovarského kraje, kterým plánovaná opatření mohou zkomplikovat pravidelné cesty do sousední SRN například za prací.

Kraj má velmi úzké ekonomické i kulturní vazby na sousední německé regiony, zpoplatnění německých komunikací by rozvoj těchto vazeb mohlo nepříznivě ovlivnit. Hejtman Josef Novotný proto oslovil ministra dopravy ČR Antonína Prachaře, aby jej požádal o informace k zamýšleným změnám. „Jde o problematiku, která je sice vnitřní záležitostí každé země, ale z reakce pana ministra Prachaře vyplynulo, že české ministerstvo dopravy opatření vyhlášená na počátku července tohoto roku spolkovým ministrem dopravy a digitální infrastruktury Alexanderem Dobrindtem pozorně sleduje a je připraveno reagovat při společných jednáních. Ujistil mě, že ministerstvo nesouhlasí s formou zavedení časového zpoplatnění, které by jakýmkoli způsobem diskriminovalo zahraniční řidiče. Vnímá také možný negativní dopad zpoplatnění veškerých pozemních komunikací v Německu na příhraniční regionální spolupráci,“ uvedl Josef Novotný.

Ministerstvo dopravy ČR se podle slov ministra bude touto problematikou dále zabývat na svých jednáních se spolkovým ministerstvem dopravy i během setkání s bavorským ministrem vnitra na podzim letošního roku.

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·