Péče o onkologické pacienty

04.04.2013 13:21

Péči o onkologické pacienty v našem kraji zabezpečují v současnosti tři zařízení. Prvním z nich je dosluhující lůžkové onkologické oddělení chebské nemocnice, dále pak dvě onkologické ambulance - v Sokolově a v Karlových Varech.

Tato zařízení zajišťují pacientům běžnou onkologickou léčbu, avšak bez možnosti užití sofistikovanějších radioterapeutických technik a bez možnosti podání biologické léčby. Ministerstvo zdravotnictví i zdravotní pojišťovny navíc v posledních letech upřednostňují v oblasti péče o onkologické pacienty komplexní onkologická centra, proto také onkologické oddělení chebské nemocnice získalo smlouvu na úhradu péče od VZP ČR jen do roku 2015.

Z toho důvodu se Karlovarský kraj ve spolupráci s odborníky z Karlovarské krajské nemocnice před časem rozhodl získat podporu pro vznik Krajského onkologického centra na území našeho regionu. „Jsme jediným krajem v republice, který takové centrum nemá. Naši obyvatelé jsou proto odkázáni na léčbu v Plzni či v Ústí nad Labem. Oslovili jsme tedy ministerstvo zdravotnictví, Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR a Českou onkologickou společnost, abychom je seznámili s tím, že pokud vytvoření centra v kraji podpoří, Karlovarský kraj zafinancuje jeho vybudování a vynasnaží se splnit personální, technická i organizační kritéria daná pro komplexní onkologická centra Věstníkem MZ ČR,“uvedl hejtman Josef Novotný. Náklady na výstavbu takového centra by podle odhadů dosáhly asi 300 milionů korun.

Zatímco ministerstvo zdravotnictví se dosud nevyslovilo, zda podpoří přidělení statutu komplexního onkologického centra Karlovarské krajské nemocnici, a VZP ČR se ještě věcí bude zabývat, stanovisko Výboru České onkologické společnosti ČLS JEP je jednoznačné. „Česká onkologická společnost se k projektu vybudování komplexního onkologického centra v našem kraji postavila zamítavě s tím, že dosavadní síť center považuje za dostačující. V regionu podle ní nejsou předpoklady personální, prostorové ani technické. Všechny tyto požadavky bychom však v plánovaném centru dokázali naplnit,“ konstatoval hejtman s tím, že věc nicméně zdaleka nepovažuje za uzavřenou: „Toto téma chceme otevřít a projednat na plánovaném setkání se zástupci ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven a regionálních nemocnic, které se uskuteční 18. března na krajském úřadě.“

Karlovarský kraj je na druhém místě ve výskytu zhoubných novotvarů v rámci celé České republiky, první místo mu patří ve výskytu nádorů žaludku, konečníku nebo plic. Ročně onemocní nově zhruba 2500 obyvatel, přibližně 870 jich na diagnózu zhoubného tumoru umírá. Díky dokonalejšímu přístrojovému vybavení a novým léčebným metodám však také roste počet lidí, kteří se úspěšně léčí.

 

http://img3.rajce.idnes.cz/d0303/7/7955/7955286_d4588dcbe3caecb56780dc22ef76797e/images/karlovarska_krajska_nemocnice.jpg

 

 

Zdroj: Krajské listy

 

(MR)


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·