Pavilon C karlovarské nemocnice má nová okna

18.10.2015 11:37

 

 

 

 

 Výměnou oken v budově C v karlovarské nemocnici byla v září zahájena komplexní revitalizace tohoto pavilonu, ve kterém se nachází ambulantní i lůžková oddělení nemocnice. Karlovarský kraj na tuto investiční akci poskytl ze svého rozpočtu nemalé finanční prostředky. „Na kompletní výměnu starých dožilých oken za plastová bylo vyčleněno bezmála 3,7 milionu korun,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.

 

V rámci této stavební akce, kterou v období od července do září letošního roku prováděla firma DEC-PLAST, byla za nová, plastová vyměněna všechna okna sedmipodlažního pavilonu C. Nová okna s plastovými prvky mají velmi dobré tepelně izolační vlastnosti a díky současné výměně meziokenních izolačních výplní zvyšují užitnou hodnotu budovy a zároveň snižují její energetickou náročnost.

 

Revitalizace a modernizace pavilonů karlovarské nemocnice by měla probíhat i v následujících letech. „Další investice si ze strany Karlovarského kraje v budoucnu vyžádá také nástavba nového plicního oddělení, na kterou bychom chtěli využít dotaci z Ministerstva zdravotnictví. Stavba, na kterou bude potřeba zhruba 50 až 60 milionů korun, je naplánována na příští rok. V současnosti se v areálu nemocnice dokončuje projekt centralizace lékařské péče za zhruba 100 milionů korun,“ doplnil hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.

 

Zdroj: TZ Krajského úřadu Karlovarského kraje

LPP

 


Dnes je

kalendář jmen

 Seznam 

 ZDRAVOTNÍCH

POHOTOVOSTÍ 

Plzeňský kraj

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Reklama

Barevná škola v zeleném údolí
Truhlařina je voňavá práce
Absolventi technických oborů se o práci bát nemusí
Jak si usteleš, tak si lehneš!
Úspěch založený na kvalitě

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·